HYKS Lasten ja nuorten sairaudet

​​Hyksin lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikön toiminta muodostuu lastentautien, lastenkirurgian, lastenneurologian ja lastenpsykiatrian toiminnoista. Tulosyksiköllä on lakisääteisesti määritelty valtakunnallinen hoitovastuu mm. lasten vaikeiden sydänsairauksien tutkimisesta ja hoidosta sekä elinsiirroista. Tämän lisäksi Hyksin lasten ja nuorten sairauksien yksiköissä hoidetaan suuri määrä erilaisia erityisen vaikeita potilastapauksia e​ri puolilta Suomea.

Hallinnollisesti tulosyksikkö jakautuu kuuteen linjaan: Erityispediatria, Yleispediatria, Lastenkirurgia, Lastenneurologia, Lastenpsykiatria ja Digitaaliset ja innovaatiopalvelut. Lisäksi tulosyksikköön kuuluu Harvinaisten sairauksien yksikkö. Tulosyksiköllä on toimintaa 15 kiinteistössä, joista suurimpia ovat Lastenklinikka, Lastenlinna ja Jorvin sairaala. Henkilökuntaa on yhteensä noin 2000.