Tutkimus

​Tutkimus ja opetus ovat keskeinen osa Uuden lastensairaalan toimintaa. Sairaala toimii opetussairaalana ja tämä näkyy lapsipotilaiden hoidossa ja tutkimuksissa.
Potilaantilanteeseen voi keskittyä useita opiskelijoita, jotka perehtyvät
lapsen hoidon tarpeeseen ja hoitoon yhdessä vastuuta kantavien lääkäreiden ja hoitajien kanssa.

Yliopistosairaalassa on meneillään useita kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusprojekteja. Suomalaisia menestystarinoita ovat esimerkiksi keskoshoidon kehittäminen, diabetestutkimus, infektiotauti- ja rokotetutkimukset sekä tautien mallintaminen muun muassa kantasolututkimuksen ja solumallien avulla.

Helsingin yliopistollinen keskussairaala ja Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ovat tutkimuksen ja opetuksen kannalta erottamaton kokonaisuus. Lastentautien tutkimuskeskus (Pediatric Research Center) toimii sairaalaan ja
yliopiston välillä edistäen lastentautien tutkimusta, opetusta ja verkottumista. Tutkimuskeskus edustaa 30 tutkimusryhmää, jotka tekevät lastentauteihin liittyvää tutkimusta.