Uusi lastensairaala

Uusi lastensairaala valmistuu Meilahden alueelle vaiheittain vuoden 2017 lopussa ja vuoden 2018 kesäkuun loppuun mennessä. Sairaalan toiminta käynnistyy vuoden 2018 aikana. Kesällä 2017 sairaalan rakentaminen on aikataulussa.

Uuden lastensairaalan rakentaminen katetaan julkisista ja yksityisistä varoista. Kustannuksista osaltaan vastaavat valtio ja HUS.  Yksityinen rahoitus koostuu rahankeräyksellä kerätyistä varoista sekä vieraasta pääomasta.

Pääkaupunkiseudun ja koko Suomen lastensairaala


Uuteen lastensairaalaan keskitetään lasten sairaanhoitoa monesta sairaalasta (Lastenklinikka, Lastenlinna, Silmä- ja korvasairaala ja Töölön sairaala) ja siellä hoidetaan potilaita koko maasta esimerkiksi lasten sydänleikkaukset ja elinsiirrot.

Päivätoimintoja mm. päiväkirurgiaa, päiväsairaala- ja poliklinikkatoimintaa tullaan lisäämään, jotta lapsen ja perheiden sairaalassaoloaika jäisi mahdollisimman lyhyeksi. Suurin osa potilaista tulee toimenpiteisiin suoraan kotoa. Kaikki lastenkirurgiset toimenpiteet HUS:n alueelta keskitetään uuteen lastensairaalaan.

Vuodeosastot toimivat isoina kokonaisuuksina ja niitä on yhteensä neljä. Lähes kaikki potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita. Uuteen lastensairaalaan tulee terveyskeskuspäivystys ja erikoissairaanhoidon päivystys.

Uudessa lastensairaalassa on tilaa myös lääketieteelliselle tutkimukselle ja opetukselle.


Lapset ja perheet sekä henkilöstö mukana suunnittelussa

Lasten ja nuorten sairaalassa valmistaudutaan uuteen lastensairaalaan siirtymiseen monin tavoin. Toimintaa kehitetään yhteistyössä henkilöstön kanssa. Potilaat ja perheet on otettu mukaan mm. Lapsus: Lapsiperheiden uudistuva sairaala – potilaskokemus palvelupolkujen arvon kehittäjänä -tutkimuksen kautta.  Tutkimuksen tavoitteena on huomioida potilaiden kokemukset uusia sairaaloita ja erityisesti lastensairaaloita suunniteltaessa ja rakennettaessa.

Lastenklinikan ja Jorvin sairaalan päivystyksissä ja vuodeosastoilla lapsipotilailta kerätään palautetta hoidosta. Uudessa lastensairaalassa digitaaliset palvelut muuttavat ja täydentävät hoitoa ja niitä otetaan käyttöön jo ennen uuteen lastensairaalaan siirtymistä.

Uuden lastensairaalan poikkileikkaus​kuva Kerros ​Toiminnot
Poikkileikkaus_2.jpg

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

8,7,6,5

Vuodeosasto
Neljä vuodeosastoa, joissa on 118 potilashuonetta ja 140 potilaspaikkaa

​4 Teho-osasto
Teho-osastolle tulee 16 tehopaikkaa ja 2 eristyspaikkaa
3 Leikkaus- ja anestesiayksikkö
Yksikköön tulee 7 leikkaussalia, 3 päiväkirurgista leikkaussalia ja sydänkatetrointilaboratorio
2 Ajanvarauspoliklinikka
Ajanvaraustoiminta keskitetään yhdelle ajanvarauspoliklinikalle
​1 Laboratorio

Kuvantaminen

Päivystyspoliklinikka
3 ensihoitopaikkaa, 12 seurantapaikkaa ja 3 eristyspaikka, 4 lepopaikkaa
P Magneettikuvausyksikkö

Kävelyanalyysi

Pysäköintihalli
 

​ 

 

 Yhteystiedot

 
​Pekka Lahdenne
Uuden lastensairaalan toiminnallisen suunnittelun projektipäällikkö
HYKS Lasten ja nuorten sairaudet
p. 050 428 5521
 
 
 

 Seuraa uuden lastensairaalan valmistumista

 

 

 

SRV_hankesivut_banneri web_160x100 px.jpg