Lasten ja perheiden sairaala

Potilaiden ja perheiden hyvinvointi ja yhdenvertaisuus ovat kaiken toiminnan lähtökohtia. Uudessa lastensairaalassa perhe saa olla yhdessä.

Vanhemmat voivat olla mukana kaikissa tiloissa ja toiminnoissa ympäri vuorokauden. Perhekeskeisen hoidon laatua mitataan säännöllisesti ja toimintaa kehitetään kohti maailman kärkeä.

Leikkiyksikön lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat järjestävät leikki- ja nuorisotoimintaa sairaalassa hoidettaville lapsille ja nuorille. Sairaalassa toimii myös
sairaalakoulu, joka mahdollistaa koulunkäynnin pitkän sairaalajakson aikana.

Uudessa lastensairaalassa pyritään siihen, että lasten ja perheiden sairaalassaoloaika olisi mahdollisimman lyhyt. Päiväkirurgia lisääntyy, poliklinikkakäyntien määrä kasvaa ja päiväsairaalassa käy aikaisempaa enemmän potilaita. Päivystyksessä on seurantapaikat, jotka vähentävät osastohoidon tarvetta.

Perheet ja lapset ovat olleet kehittämässä uutta lastensairaalaa. Vanhempainraadit ovat kertoneet näkemyksensä esimerkiksi teho-osaston ja vuodeosastojen potilashuoneista ja digitaalisista palveluista. Nuorisoraati on antanut mielipiteensä toiminnan kehittämisestä sekä tutkimusten ja hoitojen toteutuksesta ja lapset ovat olleet mukana suunnittelemassa uusia sairaalavaatteita. Lasten vanhemmista koostuva perheraati tuo perheiden näkökulman sairaalan kehittämiseen ja toimintatapoihin sairaalan valmistuttua.