Kehittyvä sairaala

Erinomaiset hoitotulokset, osaava henkilökunta, monipuolinen tutkimustyö sekä uudet ensiluokkaiset tilat tekevät Uudesta lastensairaalasta huippusairaalan.

Uutta lastensairaalaa johdetaan ja kehitetään systemaattisesti. Kaikki toiminta perustuu lääketieteelliseen tietoon. Toiminnassa huomioidaan työtapojen tehokkuus ja kustannusvaikuttavuus sekä potilaan kokemus.

Tavoitteena on laajentaa lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon palveluita kansallisesti ja kansainvälisesti, tuottaa vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi sekä tarjota henkilökunnalle, tutkijoille ja opiskelijoille kilpailukykyinen työympäristö.

Uusi lastensairaala on osa kansainvälistä lastensairaaloiden yhteisöä. Lastentautien erikoisalat kuuluvat kansainvälisiin tutkimusverkostoihin ja sairaala tekee kiinteää yhteistyötä monien maailman parhaiden lastensairaaloiden kanssa.

Korkean tason takeeksi haetaan Joint Comission International (JCI) -laatuakkreditointia sekä hoitotyön laatua mittaavaa Magneettisairaalastatusta.

Vuonna 2017 HYKS Lasten ja nuorten sairaudet oli perustamassa uutta eurooppalaista lastensairaaloiden organisaatiota (European Children’s Hospital Organization).