Siltasairaala

Meilahden sairaala-alueelle suunniteltu uudisrakennus, Siltasairaala, on HUS:n suurin rakennushanke. Siltasairaalan kustannusarvio on 280 miljoonaa euroa. Rakennuksen bruttoala on 68 690 bmr2 ja hyötyala 32 880 hym2.

Siltasairaala korvaa Töölön sairaalan sekä osan nykyisen Syöpätautien tulosyksikön toiminnoista. Rakennus on suunniteltu liitettäväksi sekä toiminnaltaan että tiloiltaan Meilahden Tornisairaalaan sekä Kolmiosairaalaan ja Syöpätautien klinikan edelleen käyttöön jääviin osiin. Meilahden sairaaloista muodostuu yhtenäinen Torni-, Kolmio- ja Siltasairaalan kokonaisuus.

Suunnitelmien mukaan rakennustyö ajoittuu vuosille 2018–2022 ja käyttöönotto tapahtuu vuonna 2023.
 

Toteutussuunnitteluvaihe käynnissä

Siltasairaalan hankesuunnitelma ja investointi hyväksyttiin HUS:n hallituksessa marraskuussa 2016 ja HUS:n valtuustossa joulukuussa 2016. Sairaalan suunnittelussa käynnistyi vuoden 2017 alusta toteutussuunnitteluvaihe, jossa laaditaan hankkeen yksityiskohtaiset toteutusasiakirjat. Toteutusvaiheen suunnittelua tehdään Siltasairaalan eri käyttäjien hankesuunnitteluryhmissä.

Pääsuunnittelijana ja arkkitehtisuunnittelijana toimii arkkitehtikilpailun voittanut työyhteenliittymä Team Integrated, johon kuuluu neljä arkkitehtitoimistoa: AW2-Arkkitehdit Oy, Brunet Saunier Architectures S.A, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy ja arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik OY.

Hankintayksikkönä toimiva HUS-Kiinteistöt Oy on kilpailuttanut muut suunnittelijat. Rakennesuunnittelijana toimii A-Insinöörit Oy, ja LVIA-, sähkö- ja KSL- (kiinteät sairaalalaitteet) suunnittelijana konsulttiryhmä Granlund Ramboll.

Siltasairaalahankkeessa on käytössä Big room -työskentelytapa, joka yhdistää suunnittelijat, tilaajan, käyttäjät ja urakoitsijat. Big room tarkoittaa työskentelytavan ohella yhteistä fyysistä tilaa, jossa eri osapuolet kokoontuvat työskentelemään sovituin ajoin. He ratkovat yhdessä ajankohtaisia tehtäviä ja ovat toistensa käytettävissä projektiin liittyvissä asioissa. Konsulttina Big room -suunnittelussa toimii Vison Oy. 
 

Kahden sairaalakampuksen yhdistyminen
on iso muutos henkilökunnalle


Siltasairaala yhdistää kahden suuren sairaala-alueen toiminnat Töölön sairaalan yksiköiden siirtyessä Meilahteen. Tätä muutosta johtamaan, suunnittelemaan sekä vastaamaan toimintojen integraatiosta on perustettu HUS:n toimitusjohtajan päätöksellä muutosorganisaatio, joka koostuu kuudesta työryhmästä sekä niitä koordinoivasta ohjausryhmästä.

 

Pääurakoitsijan tieto ja kokemus hyödyksi
jo suunnitteluvaiheessa


Päätoteuttajaksi valittiin toukokuussa 2017 SRV Rakennus Oy, joka liittyy mukaan tammikuussa 2017 alkaneeseen Siltasairaalan toteutussuunnitteluvaiheeseen. Uudisrakennuksen toteutusmuotona käytetään yhteistoiminnallista projektinjohtourakkaa tavoitebudjetilla, jossa päätoteuttajalle on asetettu laadulliset tavoitteet sekä aikataulu- ja kustannustavoite. Päätoteuttaja valittiin neuvottelumenettelyllä ja valintaperusteina olivat laadulliset ominaisuudet ja palkkio.

Rakennustyötä edeltävän yhteisen kehitysvaiheen aikana on tarkoitus varmistaa, että tavoitteet saavutetaan ja pysytään kustannusraamissa. Samalla selvitetään mahdollisuuksia ja ratkaisuja, joiden avulla hankkeen valmistumista voitaisiin nopeuttaa. Siltasairaalan aikataulu perustuu siihen, että valittu toteutusmuoto mahdollistaa samanaikaisen suunnittelun ja rakentamisen. Lisäksi rakentaminen tapahtuu lohkoittain, mikä mahdollistanee laite- ja kalusteasennuksien aloittamisen jo ennen koko rakennuksen valmistumista.


 

 

 

 Yhteystiedot

 

​Salla Itäaho
arkkitehti
HUS-Tilakeskus
050 427 9229

Marita Perälä
projektipäällikkö
HUS-Kiinteistöt Oy
050 427 1346


   

Esittelymateriaalia:

Siltasairaala-näyttelyn aineistoa (linkki)

Käy katsomassa koko näyttely livenä:

  • Meilahden Tornisairaalan aulassa, Haartmaninkatu 4, Helsinki
  • Töölön sairaalan neuvonnan viereisellä käytävällä, Topeliuksenkatu 5, Helsinki
     
Valmisteludokumentteja: