Silmäsairaala

 
​HUS käynnistää vuonna 2018 kuntayhtymän hallituksen päätökseen perustuen uuden silmäsairaalan hankesuunnittelun. Hanke on kiireellinen, koska Hyksin silmätautien toimintaa on kiinteistöjen vakavien sisäympäristöongelmien vuoksi jouduttu hajauttamaan eri rakennuksiin ja toteuttamaan useita työläitä muuttoja. Osalle henkilökuntaa ei ole löydetty tiloja, joissa he voivat työskennellä ilman oireita. Toiminnan hajauttaminen heikentää palvelujen saatavuutta ja toiminnan kilpailukykyä.

Silmätauteja varten tarvitaan pikaisesti uudet, kehittyvää toimintaa vastaavat, terveet tilat. Peruskorjaushankkeet vanhoissa rakennuksissa ja erilaiset väliaikaisratkaisut kuten vuonna 2017 selvitetty moduulisairaala ovat osoittautuneet kalliiksi ja pitkäkestoisiksi.
 

Hankkeen rahoitus ulkopuolelta

Hanketta valmistellaan ns. ulkopuolisen rahoituksen projektina eikä se tämän vuoksi sisälly HUS:n investointiohjelmaan. Hankeselvityksessä tilatarpeeksi on arvioitu 26 000 bm2. Sijoituspaikaksi suunnitellaan Meilahden kampuksen läheisyydessä olevaa tonttia, jonka omistaa Helsingin kaupunki. HUS on esittänyt kaupungille tontin varaamista suunniteltavalle silmäsairaalalle. 

Alustava, hankesuunnittelun yhteydessä tarkentuva rakennushankkeen kustannusarvio ilman laitehankintoja on 115 milj. euroa. Tavoitteena on saada hankesuunnitelma valmiiksi syksyllä 2019. Jos sote-uudistus toteutuu tavoiteaikataulun mukaan, hankkeen rakentamispäätös tulee tehtäväksi uuden maakuntahallinnon aikana. Siihen asti HUS jatkaa silmäsairaalainvestoinnin valmistelua ja tekee selvityksiä eri rahoitusmalleista.