Maanalaiset laitetilat Syöpätautien klinikan yhteydessä

 
​HUS rakentaa Meilahdessa Syöpätautien klinikan yhteyteen maan alle sijoittuvia tiloja sädehoidolle, PET-TT- ja SPECT-TT-kuvantamistoiminnoille, isotooppituotannolle ja lääkevalmistukselle sekä syklotronille. Rakennuksen maanalaisissa tiloissa on jo toiminnassa Syöpäkeskuksen kaksi lineaarikiihdytintä, joiden tilat valmistuivat vuonna 2014.

Rakenteilla oleva uusi syklotronitila mahdollistaa HUS:n oman radiolääketuotannon aloittamisen. Syklotronia käytetään PET-TT-kuvauksissa tarvittavien lyhytikäisten radioaktiivisten merkkiaineiden (radiolääke) valmistamiseen. Omalla merkkiainevalmistuksella vähennetään ulkoisiin lääketoimituksiin liittyviä riskejä sekä mahdollistetaan uusien hoitomuotojen kehittäminen.

Rakentamistyöt on aloitettu vuoden 2016 alussa ja hanke valmistuu keväällä 2018. Valmistumisaika linkittyy tiiviisti Meilahden uuden Siltasairaalan rakennustöiden aloittamiseen. Vuonna 2018 alkava Siltasairaalan rakentaminen edellyttää Meilahden tornisairaalan laboratoriosiiven purkamista ja sen toimintojen siirtämistä toisaalle, mm. uusiin maanalaisiin laitetiloihin. Siltasairaala myös edellyttää sädehoitokapasiteetin lisäämistä, jotta Meilahden sairaala-alueella lisääntyvät palvelut pystytään toteuttamaan häiriöttä.

Rakennustöiden kustannusarvio on noin 16 miljoonaa euroa. Sädehoitotilat ja -laitteet samoin kuin syklotroni- ja kuvantamislaitteiden hankinnat ovat erillisiä, mutta samassa hankekokonaisuudessa toteutettavia investointeja.

 
 

 Yhteystiedot

 
​Pasi Tuominen
kiinteistöpäällikkö
HUS-Tilakeskus
050 427 4862