Lastenklinikan peruskorjaus aikuiskirurgian käyttöön

​ 
HUS aloittaa Lastenklinikan peruskorjauksen vuonna 2018, kun kiinteistön nykyiset toiminnot ovat siirtyneet uuteen lastensairaalaan. Tavoitteena on saada peruskorjaus valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennessä ja toiminta uudistetuissa tiloissa aloitettaisiin vuonna 2021.

Lastenklinikka on suojeltu rakennus, jota ei voida purkaa, eikä peruskorjauksessa voida muuttaa kiinteistön ulkopuolisia rakenteita tai sisäosien kantavia rakenteita. Huonokuntoisen kiinteistön peruskorjauksessa huomioidaan kuitenkin riittävät toimenpiteet todettujen, laajojen sisäilmaongelmien poistamiseksi. Vaikka rakennus vaatii täysimittaista ja kallista peruskorjausta, on se keskeisen sijaintinsa vuoksi päätetty pitää vaativan erikoissairaanhoidon käytössä.

Peruskorjattava alue on noin puolet Lastenklinikan rakennuksesta. Loput Lastenklinikasta, uuden lastensairaalan puoleinen osa, peruskorjataan myöhemmin lasten toimintojen käyttöön.

Peruskorjauksen jälkeen Lastenklinikalla on 10 leikkaussalia sekä runsaasti polikliinisia, päiväkirurgisia, leikkaukseen kotoa ja heräämöstä kotiin -toimintoja. Lisäksi toimenpidehuoneiden varustelulla mahdollistetaan, että kaikkia toimenpiteitä ei tarvitse tehdä leikkaussalitiloissa. Vuodeosastoja tulee kahteen kerrokseen yhteensä 50 sairaansijaa.

Rakennustöiden kustannusarvio on 44 miljoonaa euroa.
 

Lastenklinikalle siirtyvä aikuiskirurgia

Uudistuksen jälkeen Lastenklinikalle siirtyy erikoissairaanhoidon toimintoja HUS:n muista sairaaloista: Töölön sairaalasta plastiikkakirurgiaa ja HUSUKEn polikliininen toiminta; Jorvin sairaalasta osa plastiikkakirurgian toiminnasta; Kirurgisesta sairaalasta rintarauhaskirurgia, verisuonikirurgian elektiivinen pintalaskimotoiminta sekä hammashoito ja ortodontia; ja Meilahden tornisairaalasta osa kliinisen fysiologian yksikön toiminnasta. Lisäksi radiologian yksikön toimintaa laajennetaan vastaamaan hammashoidon kuvaustarpeisiin.

Siirtyvät toiminnot on valittu siten, että päivystystä ja tehohoitoa ei järjestetä samassa rakennuksessa. Uudistettuun Lastenklinikkaan ei tule teho-osastoa, vaan vaikeimpien potilastapausten hoito ohjataan mm. Siltasairaalaan, joka valmistuu vuonna 2022.

 

 Yhteystiedot

 
​Tuija Ylä-Rautio
arkkitehti
HUS-Tilakeskus
050 3838 670