Puistosairaalan (ent. Lastenklinikan) peruskorjaus aikuiskirurgian käyttöön

​ 
HUS aloittaa Puistosairaalan (ent. Lastenklinikan) kiinteistön peruskorjauksen syksyllä 2018, kun pääosa kiinteistön nykyisistä toiminnoista on siirtynyt Uuteen lastensairaalaan. Peruskorjaus aikuiskirurgian käyttöön alkaa kiinteistön etelän puoleisesta osasta ja tavoitteena on ottaa korjatut tilat käyttöön vuonna 2021. Jatkossa rakennuksen nimi on Puistosairaala.

Puistosairaala on suojeltu rakennus, jota ei voida purkaa, eikä peruskorjauksessa voida muuttaa kiinteistön ulkopuolisia rakenteita tai sisäosien kantavia rakenteita. Huonokuntoisen kiinteistön peruskorjauksessa huomioidaan kuitenkin riittävät toimenpiteet todettujen, laajojen sisäilmaongelmien poistamiseksi. Vaikka rakennus vaatii täysimittaista ja kallista peruskorjausta, on se keskeisen sijaintinsa vuoksi päätetty pitää vaativan erikoissairaanhoidon käytössä.

Peruskorjattava alue on noin puolet Puistosairaalan rakennuksesta. Uuden lastensairaalan puoleinen osa peruskorjataan myöhemmin lähinnä lastensairaalaa palvelevaan käyttöön.

Peruskorjauksen jälkeen Puistosairaalassa on 10 leikkaussalia sekä runsaasti polikliinisia, päiväkirurgisia, leikkaukseen kotoa ja heräämöstä kotiin -toimintoja. Lisäksi toimenpidehuoneiden varustelulla mahdollistetaan, että kaikkia toimenpiteitä ei tarvitse tehdä leikkaussalitiloissa. Vuodeosastoja tulee kahteen kerrokseen yhteensä 50 sairaansijaa.

Rakennustöiden kustannusarvio on 44 miljoonaa euroa.
 

Puistosairaalaan siirtyvä aikuiskirurgiasairaalaan siirtyvä aikuiskirurgia

Peruskorjattaviin tiloihin siirtyy erikoissairaanhoidon toimintoja HUS:n muista sairaaloista: Töölön sairaalasta plastiikkakirurgiaa ja HUSUKEn polikliininen toiminta; Jorvin sairaalasta osa plastiikkakirurgian toiminnasta; Kirurgisesta sairaalasta rintarauhaskirurgia, verisuonikirurgian elektiivinen pintalaskimotoiminta sekä hammashoito ja ortodontia; ja Meilahden tornisairaalasta osa kliinisen fysiologian yksikön toiminnasta. Lisäksi radiologian yksikön toimintaa laajennetaan vastaamaan hammashoidon kuvaustarpeisiin.

Siirtyvät toiminnot on valittu siten, että päivystystä ja tehohoitoa ei järjestetä samassa rakennuksessa. Puistosairaalaan ei tule teho-osastoa, vaan tarvittaessa potilas voidaan siirtää tehostettuun hoitoon esim. Siltasairaalaan.

 

 Yhteystiedot

 
​Tuija Ylä-Rautio
arkkitehti
HUS-Tilakeskus
050 3838 670