Laakson yhteissairaala

 
​Laakson yhteissairaala on Helsingin kaupungin ja HUS:n yhdessä suunnittelema hanke, jossa suunnitellaan kaupungin toimintojen lisäksi tiloja myös HUS:n nykyisille toiminnoille. Keväällä 2017 valmistuvan tarveselvityksen valmisteluun ovat HUS:sta osallistuneet HYKS Psykiatrian toimialan ja HUS:n yhtymähallinnon edustajat. Hanke esitellään HUS:n hallitukselle toukokuussa.
 
Laakson alueelle suunniteltava yhteissairaala korvaisi HUS:n toiminnoista ja tiloista HYKS Psykiatriakeskuksen, Kellokosken sairaalan psykiatrian ja eri kohteissa olevan lastenpsykiatrisen sairaalahoidon; sekä nykyisistä Helsingin kaupungin toiminnoista Auroran sairaalan ja osan Suursuon sairaalan sekä Laakson sairaala-alueen toiminnoista. Hanke sisältää sekä uudisrakentamista että nykyisten tilojen perusparannusta. Osa Laakson alueen rakennuksista on tarkoitus purkaa.

Suunnitelma Laakson yhteissairaalasta perustuu vuonna 2016 päivitettyyn pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisioon, jonka mukaan Helsingissä on 2030-luvulla kaksi sairaala-aluetta: Meilahden sairaala-alue sisältäen myös Laakson sairaala-alueen ja Iho- ja allergiasairaalan sekä toisena Malmin sairaala-alue. Tavoitteena on sijoittaa Laakson uusiin ja peruskorjattaviin tiloihin 425 nykyisen HUS:n psykiatrian ja Helsingin kaupungin psykiatrian sairaansijaa, noin 30 lastenpsykiatrian sairaansijaa sekä 450 Helsingin kaupungin somaattista sairaansijaa ja niihin liittyviä polikliinisiä ja tukipalveluiden tiloja. Tavoitteena on yhtenäinen kokonaisuus Meilahden kampuksen kanssa; alueiden välille suunnitellaan tunneliyhteyttä.

Hankkeen alustava laajuus on sairaalatilojen osalta 125 000 kerros-m2 ja kustannusarvio liikenne-, pysäköinti- ym. järjestelyt mukaan lukien 635 miljoonaa euroa. Yhteissairaalan rakentaminen vaiheistetaan arviolta 3–4 vaiheeseen, joista ensimmäiseen sisältyvät Kellokosken sairaalaa korvaavat tilat. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen vuonna 2020 ja saada valmiiksi vuonna 2024.

 

 

 Yhteystiedot

 
​Kari Raaska 
projektipäällikkö
HYKS Psykiatria
050 427 7688