Laakson yhteissairaala

 
​Laakson yhteissairaala on Helsingin kaupungin ja HUS:n yhdessä suunnittelema yhteinen psykiatrinen ja somaattinen sairaala, joka sijoittuu Helsingin kaupungin omistamalle Laakson sairaala-alueelle.

Yhteishankkeen taustalla on vuonna 2016 Helsingin kaupungin johdolla päivitetty pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisio 2030. Sen mukaan pääkaupunkiseudulla on 2030-luvulla neljä sairaala-aluetta, joille pääosa sairaalapalveluista keskitetään: Espoossa Jorvin sairaala-alue, Vantaalla Peijaksen sairaala-alue ja Helsingissä Malmin ja Meilahden alueet. Meilahden sairaala-alueeseen kuuluvat myös Laakson sairaala ja Iho-allergiasairaala. Visiossa Laakson alueelle keskitetään vaativasta psykiatrisesta sairaalahoidosta toiminnat, jotka nykyisin ovat Helsingin kaupungin ja HYKS Psykiatrian toimintaa. 
 

Kiireellinen hanke

Hanke on sekä HUS:n että Helsingin kaupungin kannalta kiireellinen nykyisten sairaalarakennusten huonon kunnon ja huonon soveltuvuuden vuoksi. Hankkeen ensimmäinen vaihe sisältää tilat Kellokosken sairaalasta siirtyville yksiköille. Kellokosken rakennukset ovat peruskorjaamattomia ja nykyajan psykiatriaan ja sen kehittämiseen soveltumattomia. Osa HYKS Psykiatrian toiminnoista siirretään vuoden 2018 aikana Kellokoskelta Kivelä-Hesperia-alueen tiloihin Helsinkiin. Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian osastot muuttavat aikaisemmin tehtyjen päätösten mukaisesti vuonna 2019 Hyvinkään sairaalan yhteyteen.

Laakson yhteissairaala tulee korvaamaan nykyiset Laakson sairaalan vuodeosastot, Suursuon sairaalan, Auroran sairaalan sekä HYKS Psykiatriakeskuksen (aik. Hesperian sairaala), Kellokosken sairaalan ja HYKS:n lastenpsykiatrisen sairaalahoidon tilat. Suunnitelma sisältää myös tiloja iäkkäiden helsinkiläisten akuutille sairaalahoidolle ja kuntoutukselle, palliatiiviselle hoidolle ja saattohoidolle. Laakson sairaalassa olevat neurologian toiminnat on vuoden 2018 alussa siirretty HYKS:n tehtäväksi.

Vuosien 2018–2019 aikana laaditaan hankesuunnitelma, joka sisältää toiminnan kehittämis- ja integraatiosuunnitelmat ja lisärakentamista sekä peruskorjauksia koskevat suunnitelmat. Yhteissairaalasta on keväällä 2017 valmistunut tarveselvitys, jonka pohjalta suunnittelu jatkuu.
 

Laajuus ja kustannukset

Laakson yhteissairaalan kokonaislaajuus on enintään 150 000 brm2 ja se toteutetaan uudisrakennuksina ja alueelle jäävien sairaalarakennusten peruskorjaus- ja muutostöinä. Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään tarve rakentaa Meilahden ja Laakson alueet yhdistävä huoltotunneli. Tarveselvitysvaiheessa arvioidusta Laakson yhteissairaalan enimmäislaajuudesta nykyisten HUS:n toimintojen osuus 41 %. Hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu tarveselvitysvaiheen tiedoilla 670–700 milj. euroa. Tavoitteena on toteuttaa hanke vaiheittain vuosina 2021–2026.

HUS:n hallitus on helmikuussa 2018 hyväksynyt Helsingin kaupungin kanssa tehtävän hankesuunnittelua ja suunnittelukustannuksia koskevan sopimuksen. Yhteissairaalan lopullinen rahoituspäätös jäänee maakuntauudistuksen jälkeen tehtäväksi. Uudistuksessa kuntien omistukseen jääviä kiinteistöjä koskeva investointimenettely ja uudistuksen jälkeinen investointien ohjausmekanismi eivät vielä ole tiedossa.


 

 

 Yhteystiedot

 
​Kari Raaska 
projektipäällikkö
HYKS Psykiatria
050 427 7688