Jorvin sairaalan peruskorjaukset

​HUS peruskorjaa useita tiloja Jorvin sairaalassa. Uudistetuilla tiloilla varaudutaan kysynnän kasvuun, kun HUS vahvistaa Jorvin sairaalan päivystyksellistä roolia toimintoja keskittämällä.

Suurin peruskorjaus tehdään leikkaustoiminnan tiloille ja se toteutetaan kahdessa vaiheessa. Hankkeen tavoitteet liittyvät potilaslähtöisen toiminnan sujuvuuden, laadun ja turvallisuuden kehittämiseen sekä henkilökunnan työympäristön ja -viihtyvyyden parantamiseen.


Lyhythoitoisen kirurgian leikkausyksikkö

HUS peruskorjaa Jorvin sairaalassa osan sisääntulokerroksen poliklinikka-alueesta lyhythoitoisen kirurgian (lyhki) leikkausyksikön käyttöön. Tiloihin rakennetaan 7 leikkaussalia, jotka soveltuvat myös anestesia- ja leikkausosaston käyttöön. Heräämötilat suunnitellaan 1- ja 2-vaiheen heräämötoiminnalle.

Korjaustyöt käynnistyvät loppuvuonna 2017, kun endoskopiayksikkö ja yhteispoliklinikka ovat siirtyneet toisiin tiloihin. Peruskorjaus valmistuu vuonna 2019 ja lyhki-yksikkö muuttaa tiloihin vuonna 2023. Peruskorjatut tilat toimivat ensin väistötiloina sairaalan anestesia- ja leikkausosastolle, jonka omien tilojen peruskorjaus tehdään vuosina 2019–2022. Lyhki-yksikkö toimii siihen asti nykyisissä tiloissaan sairaalan päiväkirurgisessa yksikössä. Muuton jälkeen näistä ahtaista, sokkeloisista ja huonokuntoisista päiväkirurgisista saleista luovutaan.

Rakennustöiden kustannusarvio on 12 miljoonaa euroa.


Anestesia- ja leikkausosaston sekä
sydänkeskuksen ja laboratorion tilat
(hankenimi: K-leikkaussalien ja alapuolisten tilojen peruskorjaus)

HUS korjaa ja modernisoi Jorvin kantaleikkaussalit sekä niiden alapuoliset tilat kahdessa osassa vuosina 2019–2022. Leikkaussalien tehokkuutta on tavoitteena nostaa ja kaikki uudet leikkaussalit tulevat soveltumaan kaikkien potilasryhmien hoitoon. Tämä mahdollistaa leikkaustoimenpiteiden joustavan sijoittamisen. Korjaustyöt käynnistyvät heti kun anestesia- ja leikkausosasto on päässyt muuttamaan vastavalmistuneisiin lyhki-tiloihin väistöön. Peruskorjauksen jälkeen Jorvissa on 18 leikkaussalia.

Peruskorjattava alue sisältää myös uudet tilat Jorvin sairaalan laajenevalle sydäntutkimustoiminnalle. Uudet tilat tukevat polikliinistä toimintamallia ja pystyvät paremmin varautumaan merkittävään tutkimusmäärän kasvuun.

Samassa yhteydessä peruskorjataan leikkaussalien alapuolella sijaitsevat HUSLAB:n kemian ja hematologian laboratorion tilat. Korjauksen jälkeen tilojen välittömään yhteyteen muuttaa patologian laboratorio sairaalan K-rakennusosasta tuoden synergiaetua toiminnoille ja tiloille. Laboratoriotoiminnot eivät vaadi erillisiä väistötiloja, vaan toiminnot siirtyvät nykyisistä tiloista suoraan uusiin tiloihin.

Rakennustöiden kustannusarvio on 36 miljoonaa euroa.


 

 Yhteystiedot

 
Päivi Kuusela-Louhivuori
suunnittelija
HUS-Tilakeskus
050 428 7199