Jorvin sairaalan peruskorjaukset

​HUS peruskorjaa useita suuria kohteita Jorvin sairaalassa. Peruskorjaushankkeiden avulla varaudutaan kysynnän kasvuun, kun HUS vahvistaa Jorvin sairaalan päivystyksellistä roolia toimintoja keskittämällä.

Suurimmat lähivuosien peruskorjaukset tehdään rakennustöiden aikaisen toiminnan turvaamiseksi vaiheistettuina sairaalan leikkausosastolla. Hankkeen tavoitteet liittyvät potilaslähtöisen toiminnan sujuvuuden, laadun ja turvallisuuden kehittämiseen sekä henkilökunnan työympäristön ja -viihtyvyyden parantamiseen. Seuraavat suuret projektit, joiden suunnittelu on jo käynnistymässä, liittyvät vuodeosastotiloihin. 


Lyhythoitoisen kirurgian leikkausyksikkö

HUS peruskorjaa Jorvin sairaalassa osan sisääntulokerroksen poliklinikka-alueesta lyhythoitoisen kirurgian (lyhki) leikkausyksikön käyttöön. Tiloihin rakennetaan 7 uutta leikkaussalia ja heräämö.


Hanke valmistuu vuonna 2019, mutta lyhki-toiminta siirretään tiloihin vasta vuonna 2023. Uudet leikkaussalit toimivat ensin väistötiloina sairaalan ns. kantaleikkausosastolle, joka peruskorjataan vuosina 2019–2022. Lyhythoitoista kirurgiaa jatketaan siihen asti nykyisessä päiväkirurgisessa yksikössä. Muuton jälkeen ahtaista ja huonokuntoisista päiväkirurgisista saleista luovutaan.

Rakennustöiden kustannusarvio on 13 miljoonaa euroa.


Anestesia- ja leikkausosaston sekä
sydänkeskuksen ja laboratorion tilat
(hankenimi: K-leikkaussalien ja alapuolisten tilojen peruskorjaus)

HUS peruskorjaa Jorvin kantaleikkaussalit sekä niiden alapuoliset tilat kahdessa osassa vuosina 2019–2022. Leikkaussalien tehokkuutta on tavoitteena nostaa ja kaikki uudet leikkaussalit tulevat soveltumaan kaikkien potilasryhmien hoitoon. Tämä mahdollistaa leikkaustoimenpiteiden joustavan sijoittamisen. Peruskorjausten jälkeen Jorvissa on 18 leikkaussalia.

Peruskorjattava alue sisältää myös uudet tilat Jorvin sairaalan laajenevalle sydäntutkimustoiminnalle. Uudet tilat tukevat polikliinistä toimintamallia ja mahdollistavat potilasmäärän kasvun Jorvissa. 

Hanke sisältää leikkaussalien alapuolella sijaitsevien tilojen kuten kemian ja hematologian laboratorion peruskorjauksen. Korjauksen jälkeen tilojen välittömään yhteyteen muuttaa patologian laboratorio sairaalan K-rakennusosasta tuoden synergiaetua toiminnoille ja tiloille. Laboratoriotoiminnot eivät vaadi erillisiä väistötiloja, vaan toiminnot siirtyvät nykyisistä tiloista suoraan uusiin tiloihin.

Rakennustöiden kustannusarvio on 36 miljoonaa euroa. 

 Yhteystiedot

 
Päivi Kuusela-Louhivuori
suunnittelija
HUS-Tilakeskus
050 428 7199