Rakennushankkeet

  
HUS toimii yli 20 sairaalassa, joista suurin osa on sairaanhoitopiirin omia kiinteistöjä. Potilaita hoidetaan myös vuokratiloissa lukuisissa asiakaspalvelupisteissä jäsenkuntien alueella. Tavoitteena on keskittää vaativinta sairaalahoitoa Meilahden, Jorvin ja Peijaksen sairaala-alueille, mutta edelleen käytössä on useita muitakin sairaaloita ja avohoidon sekä erilaisten tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden tiloja myös sairaaloiden ulkopuolella.

Vanhin sairaalarakennus, Kirurginen sairaala, on rakennettu 1880-luvulla ja uusin, Meilahden kolmiosairaala otettiin käyttöön vuonna 2010. Muita lähiaikoina valmistuneita suuria, uusia tai kokonaan uudistettuja kohteita ovat mm. peruskorjattu Meilahden tornisairaala, Jorvin sairaalan päivystyslisärakennus, uusi Logistiikkakeskus, HUSLAB:n toimitalo ja Naistenklinikan peruskorjattu ja laajennettu lisärakennus. 
 

Uusia sairaalarakennuksia ja peruskorjaushankkeita

Uusi lastensairaala Meilahden kampuksella ja uusi psykiatrian rakennus Lohjan sairaalan yhteydessä saadaan käyttöön vuonna 2018. Tuolloin valmistuu myös Hyvinkään sairaalan yhteyteen HUS:n ja Hyvinkään kaupungin yhteinen uudisrakennus.

HUS:ssa on meneillään pitkäkestoinen sairaalarakennusten korjaus- ja uudisrakentamisohjelma. Seuraavien 10 vuoden aikana rakennusinvestointeihin arvioidaan käytettävän yli miljardi euroa. Voimassa olevassa vuosien 2017–2020 investointiohjelmassa sairaaloiden rakennus- ja laitehankkeisiin on varattu 500 miljoonaa euroa.

Siltasairaala on Uudenmaan alueen ja Hyksin laajenevan yhteistoiminta-alueen (entisen ervan) merkittävin uusi sairaalahanke. Meilahden kampukselle vuosina 2018–2022 rakennettava Siltasairaala korvaa Töölön sairaalan ja osan nykyisestä Syöpätautien klinikkarakennuksesta, ja se yhdistetään osaksi muiden Meilahden sairaaloiden toimintaa mm. päivystyksen osalta. Hankkeessa on vuonna 2017 meneillään toiminnallinen suunnittelu, toteutussuunnittelu ja mm. projektinjohtourakoitsijan valinta.

Myös Jorvin ja Hyvinkään sairaaloissa on vireillä mittavat peruskorjaus- ja uudistamisohjelmat, joilla varaudutaan rakennuskannan nykyaikaistamiseen ja mm. palvelukysynnän muutoksiin.
 

Sote-uudistuksen vaikutus sairaalakiinteistöihin

Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä HUS:n kiinteistöomaisuus ja vastuu sekä kesken olevista että uusista rakennusinvestoinneista siirtyvät valtakunnalliselle Maakuntien Tilakeskus Oy:lle vuonna 2020. Sitä ennen, vuosina 2018 ja 2019, HUS jatkaa hankkeiden valmistelua ja siihen liittyvää toimintaprosessien kehittämistä. Suunnitelmissaan HUS pyrkii ennakoimaan sote-uudistuksen vaikutukset ja muut muutokset toimintaympäristössä.
 
 
Suuret vuonna 2017 meneillään tai käynnistymässä olevat rakennusinvestoinnit: 
 
 
Rakennuskohde

​Valmistumis-
vuosi

​Kustannusarvio,
milj. euroa

​Uusi lastensairaala 2018 175
Lohjan sairaalan psykiatrian rakennus
​2018 ​17
​Hyvinkään Sairaalanmäen
uudisrakennus
​2018 64

​Meilahden maanalaiset laitetilat

​2018 16

Jorvin sairaalan peruskorjaukset 
 - Lyhythoitoisen kirurgian yksikkö  
 - K-leikkaussalien ja alapuolisten tilojen peruskorjaus 

 
​2018
2022

 
12
36

​Hyvinkään sairaalan leikkausosaston
uudisrakennus

​2019 ​24
​Lastenklinikan peruskorjaus
aikuiskirurgian käyttöön
​2020 ​44
​Lääkevalmistus/puhdastilat ​2022 ​12
​Siltasairaala 2022 ​280
 
​​​​