Rakennushankkeet

  
HUS toimii yli 20 sairaalassa, joista suurin osa on sairaanhoitopiirin omia kiinteistöjä. Potilaita hoidetaan myös vuokratiloissa lukuisissa asiakaspalvelupisteissä jäsenkuntien alueella. Tavoitteena on keskittää vaativinta sairaalahoitoa Meilahden, Jorvin ja Peijaksen sairaala-alueille, mutta edelleen käytössä on useita muitakin sairaaloita ja avohoidon sekä erilaisten tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden tiloja myös sairaaloiden ulkopuolella.

Vanhin sairaalarakennus, Kirurginen sairaala, on rakennettu 1880-luvulla ja uusin, Uusi lastensairaala otettiin käyttöön vuonna 2018. Lähiaikoina valmistuneita suuria, uusia tai kokonaan uudistettuja kohteita ovat mm. Lohjan sairaalan psykiatriarakennus ja Naistenklinikan peruskorjattu ja laajennettu lisärakennus.
 

Uusia sairaalarakennuksia ja peruskorjaushankkeita

Uuden lastensairaalan ja Lohjalla käyttöön otetun psykiatrian rakennuksen lisäksi vuoden 2018 lopulla valmistuu Hyvinkään sairaalan yhteyteen HUS:n ja Hyvinkään kaupungin yhteinen uudisrakennus.

HUSissa on meneillään pitkäkestoinen sairaalarakennusten korjaus- ja uudisrakentamisohjelma. Seuraavien 10 vuoden aikana rakennusinvestointeihin arvioidaan käytettävän yli miljardi euroa. Voimassa olevassa vuosien 2018–2021 investointiohjelmassa sairaalarakentamiseen on varattu 450 miljoonaa euroa. Lisäksi suunnitelmissa on mahdollisesti muilla rahoitusmalleilla toteutettavia rakennusprojekteja kuten silmäsairaala ja Laakson yhteissairaala.

Siltasairaala on Uudenmaan alueen merkittävin jo toteutusvaiheeseen edennyt sairaalainvestointi.  Meilahden kampukselle vuosina 2018–2022 rakennettava Siltasairaala korvaa Töölön sairaalan ja osan nykyisestä Syöpätautien klinikkarakennuksesta, ja se yhdistetään osaksi muiden Meilahden sairaaloiden toimintaa mm. päivystyksen osalta. Hankkeen louhinta- ja maanrakennustyöt aloitettiin vuoden 2018 alussa. 

Myös Jorvin ja Hyvinkään sairaaloissa on vireillä mittavat peruskorjaus- ja uudistamisohjelmat, joilla varaudutaan rakennuskannan nykyaikaistamiseen ja mm. palvelukysynnän muutoksiin.
 

Sote-uudistuksen vaikutus sairaalakiinteistöihin
 
Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä HUSin kiinteistöomaisuus ja vastuu sekä kesken olevista että uusista rakennusinvestoinneista siirtyvät lakiluonnosten mukaan valtakunnalliselle Maakuntien Tilakeskus Oy:lle vuonna 2020. Vuosina 2018 ja 2019 HUS jatkaa hankkeiden valmistelua ja siihen liittyvää toimintaprosessien kehittämistä. Suunnitelmissaan HUS pyrkii ennakoimaan sote-uudistuksen vaikutukset ja muut muutokset toimintaympäristössä. 
 
 
Suuret vuonna 2018 meneillään tai käynnistymässä olevat rakennusinvestoinnit: 
 
 
Rakennuskohde

​Valmistumis-
vuosi

​Kustannusarvio,
milj. euroa

​Uusi lastensairaala 2018 183
Lohjan sairaalan psykiatrian rakennus
​2018 ​17
​Hyvinkään Sairaalanmäen
uudisrakennus
​2018 64

​Meilahden maanalaiset laitetilat

​2018 16

Jorvin sairaalan peruskorjaukset 
 - Lyhythoitoisen kirurgian yksikkö
 - Poliklinikkatilat entiselle päivystysalueelle  
 - K-leikkaussalien ja alapuolisten tilojen peruskorjaus 

 
​2019
2020
2023

 
13
7
36

​Hyvinkään sairaalan leikkausosaston
uudisrakennus

​2019 ​24
​Puistosairaalan (ent. Lastenklinikan) peruskorjaus
aikuiskirurgian käyttöön
​2020 ​44
Syöpätautien klinikan vanhan osan peruskorjaus, vaihe 1 ​2022 ​12
​Siltasairaala 2022 ​295
 
​​​​