Rakennushistoriaselvitykset

Museovirasto on luokitellut Meilahden sairaala-alueen valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. HUS-Tilakeskus on teettänyt  rakennushistoriaselvityksen Meilahden sairaala-alueen kokonaisuudesta sekä erilliset selvitykset Naistenklinikan ja Lastenklinikan rakennuksista.

Selvityksien tehtävänä on toimia korjauksien ja laajennuksen suunnittelun apuvälineenä sekä kertoa rakennuksien historiallisista arvoista.
 

Meilahden sairaala-alue on valtakunnallisesti arvokas erityisesti siksi, että siellä on pienellä alueella nähtävissä sairaalarakentamisen kehittyminen 1910-luvulta tähän päivään.

Ensimmäisenä alueelle valmistui talousrakennus, nykyinen Palvelukeskus. Rakentaminen käynnistyi vuonna 1914 ja rakennus valmistui 1917. Arkkitehtina toimi Magnus Schjerfbeck. Rakennuksen ulkoasu on säilynyt pääosin alkuperäisenä.

Alueen uusimmat rakennukset ovat vuonna 2009 valmistunut Haartmanin sairaala, joka on Helsingin kaupungin päivystyssairaala, ja vuonna 2010 valmistunut Kolmiosairaala.

Meilahden sairaala-alueen rakennushistoriaselvitys (pdf)
 

Naistenklinikka

Ensimmäinen varsinainen sairaalarakennus Meilahden alueella on vuonna 1934 valmistunut Naistenklinikka. Valmistuessaan se oli Euroopan suurin synnytys- ja naistentautien klinikka. Vuonna 1975 rakennukseen valmistui laajennusosa. Laajennusosan peruskorjaus valmistui vuoden 2017 alussa.

Naistenklinikan rakennushistoriaselvitys (pdf)
  

 

Lastenklinikka

Lastenklinikka valmistui vuonna 1946. Sen suunnittelivat Uno Ullberg ja Erkki Linnasalmi. Lastenklinikan sijoitus Meilahden alueen eteläosaan ja lähelle merta liittyi Arvo Ylpön ajatukseen siitä, että auringonvalolla ja raittiilla ilmalla on tervehdyttävä vaikutus.

Rakenteilla olevan uuden lastensairaalan on tarkoitus valmistua vuonna 2017 ja tulla käyttöön vuonna 2018.

Lastenklinikan rakennushistoriaselvitys (pdf)

 
Meilahden sairaalakampuksen muut rakennukset

Vuonna 1939 valmistui Sairaanhoitajataropisto, nyk. Metropolia ammattikorkeakoulu, Tukholmankadun ja Paciuksenkadun kulmaan. Rakennukseen sijoittuivat opetustilat ja opiskelija-asuntoja.

Silmä-korvaklinikkaa (nyk. Silmä-korvasairaala) alettiin suunnitella jo vuonna1938, mutta sen rakentaminen pitkittyi sodan vuoksi. Klinikka valmistui vuonna 1951.

Sairaanhoitajien asuntopulaa helpottamaan rakennettiin vuonna 1949 hoitajattarien asuntola Eevala, osoitteeseen Tukholmankatu 8 F. Osa entisistä asuntolarakennuksista kuuluu nykyisin tutkimus- ja opetuskeskus Biomedicumiin.

Yliopistollisista keskussairaaloista annetun lain myötä käynnistyi Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) rakennuksien suunnittelu ja rakentaminen. Syöpätautien klinikka (alkuperäiseltä nimeltään Sädehoitoklinikka) valmistui vuonna 1962. 

Vuonna 1965 valmistui Meilahden pääsairaala. Amerikkalaisten suursairaaloiden esikuvien mukaisesti rakennettu 15-kerroksinen potilastornirakennus sai lempinimekseen Hilton. Torni kävi läpi mittavan peruskorjauksen vuosina 2011–2014.

Vuonna 1965 valmistui myös Hallintokeskus ja sen yhteyteen Materiaalikeskus. Materiaalitoiminnot muuttivat uuteen Logistiikkakeskukseen Vantaankoskelle vuonna 2015.

1970–90-luvuilla tehtiin laajennuksia Silmä-korvaklinikkaan, Naistenklinikkaan ja Lastenklinikkaan.

Vuosina 2001 ja 2008 valmistuivat tutkimus- ja opetuskeskukset Biomedicum 1 ja Biomedicum 2.

Vuonna 2009 valmistui Haartmanin sairaala ja vuonna 2010 Kolmiosairaala.
 

Meilahden alueen jatkokehitys

Vuonna 2015 ratkesi arkkitehtuurikilpailu uudesta sairaalarakennuksesta, johon sijoittuu Syöpäkeskuksen sekä Töölön sairaalasta muuttavan traumakeskuksen toimintoja. Uudisrakennus sai nimekseen Siltasairaala. Rakennustyöt käynnistyvät vuonna 2018, ja uusi sairaala otetaan käyttöön vuonna 2023.

Lisätietoja Siltasairaala-hankkeesta täällä.

Meilahteen valmistumassa oleva uusi lastensairaala korvaa Lastenklinikan ja Lastenlinnan tilat. Uuden sairaalan rakennuttaa KOY Uusi Lastensairaala. Rakennustyöt käynnistyivät syyskuussa 2014, ja sairaalan on tarkoitus olla täysin käyttövalmis vuonna 2018.

Lisätietoja uudesta lastensairaalasta täällä.