Jorvin sairaalan päivystyslisärakennushanke

Uusi päivystyslisärakennus on rakennettu Turuntien puolelle sairaalan pohjoispäätyyn. Työt käynnistyivät vuonna 2013. Rakennus valmistui ja vastaanotettiin marraskuussa 2015. Uusi rakennus otettiin käyttöön vaiheittain tammikuun 2016 aikana.

Lisärakennukseen muuttivat Jorvin sairaalan nykyiset lasten ja aikuisten päivystykset sekä päivystysosasto. Toinen lisärakennuksen vuodeosastoista on Espoon sairaalan päivystysosasto, jossa on geriatrian erityisosaamista.

Jorvin sairaalan teho-osasto ja palovammayksikkö Töölön sairaalasta yhdistyivät yhdeksi yksiköksi, jossa on tehohoitopaikkojen lisäksi palovammapotilaiden poliklinikka, vuodeosasto ja leikkaussali.

Lisärakennuksessa on myös päivystysaluetta palveleva röntgen, koko sairaalaa palveleva välinehuoltokeskus, opetus- ja neuvottelutiloja sekä tilat Espoon sosiaali- ja kriisipäivystykselle.

Hankesuunnitelman mukainen rakennuksen bruttoala on 17 200 brm2. Hankkeen kustannukset ovat noin 58 miljoonaa euroa.

Jorvin päivystyslisärakennus päivystyksen kulkureitit.pdfJorvin päivystyslisärakennus päivystyksen kulkureitit.pdf