HUS-Tietohallinto

HUS-Tietohallinto on HUS:n tulosalue ja se toimittaa tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalveluita HUS-kuntayhtymälle, kuntayhtymän yhteistyökumppaneille sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille. HUS-Tietohallinnon muita asiakkaita ja sidosryhmiä ovat kunnat, yliopistot, yksityiset terveydenhuollon toimijat ja viranomaiset.

HUS-Tietohallinnossa työskentelee noin 350 palvelevaa asiantuntijaa, joilla on vankka tietotekniikan osaaminen ja kyky etsiä ratkaisuja asiakkaan tarpeet huomioiden. Vahvuuksia on myös asiakkaiden ydintoiminnan tunteminen sekä laajan yhteistyö- ja kumppaniverkoston hyödyntäminen.

Tavoitteena on tukea asiakkaiden ydintoimintaa tarjoamalla tietotekniikan asiantuntija-, käyttö-, ylläpito- ja tukipalveluita:

  • asiantuntija- ja projektipäällikköpalvelut
  • modernien verkkopalveluiden ja toimintaympäristöjen kehitys
  • perustietotekniikan palvelut
  • tietojärjestelmä- ja konesalipalvelut
  • tietotekniikan koulutus- ja käytön tukipalvelut

 

Keskeisiä tietojärjestelmiä ovat potilastietojärjestelmät, talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät sekä tukipalveluyksiköiden järjestelmät.

HUS-Tietohallinnon perustietotekniikan palvelut kuten tietoliikenneverkko, viestintätekniikka (puheratkaisut), työasemat ja palvelimet mahdollistavat tietojärjestelmien, toimistosovellusten, sähköpostin ja Internetin sekä muiden tietotekniikan palvelujen käytön.

Tietotekniikan koulutus- ja tukipalvelujen järjestämisessä on solmittu sopimukset alalla pitkään toimineiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kartoittaa tarpeita ja etsii ratkaisuja

HUS-Tietohallinto palvelee asiakkaita tietotekniikan palvelu- tai tukipyyntöasioissa ympäri vuorokauden. Asiakaspalvelusta vastaavat nimetyt asiakaspalveluhenkilöt, joiden tehtävänä on huolehtia yksiköiden tietotekniikan tarpeiden kartoittamisesta ja ratkaisemisesta yhteistyössä muiden tietotekniikan asiantuntijoiden kanssa.

Kouluttaa, ohjaa ja kehittää

HUS-Tietohallinto vastaa perustietotekniikan koulutuksen järjestämisestä ja ohjaa tietojärjestelmien käyttöä ja hyödyntämistä. Se panostaa erityisesti tietojärjestelmien käytön ohjaukseen, jotta tiedon laatu ja eheys säilyisivät koko prosessin tai hoitoketjun alusta alkaen raportointiin saakka. Yhteistyössä alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa se antaa tukipalveluita myös uusille kansallisille tietojärjestelmäpalveluille.
 
HUS-Tietohallinto kehittää ja hallinnoi HUS:n toimitusjohtajan ohjauksessa tietojärjestelmäpalveluita ja erilaisia hankkeita. Se tuottaa projektipäällikköpalveluita ja vastaa arkkitehtuurisuunnittelusta HUS:n konserniarkkitehtuuria noudattaen. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä myös muiden tahojen kanssa, joita ovat yliopistosairaalat, yliopistot ja korkeakoulut sekä alueelliset, kansalliset ja kansainväliset yhteystyöhankkeet.

HUS-Tietohallinto
Hallinto
PL 760, 00029 HUS (Paciuksenkatu 25, 00270 Helsinki)
vaihde 09 4711
faksi 09 471 71278
etunimi.sukunimi@hus.fi

Pääsisäänkäynti Kallioportaankadun puolelta.

Muut yhteystiedot

Sijainti kartalla:

HUS-Tietohallinto, sijainti kartalla.
Näytä sijainti Google Maps sivulla.