Kliinisen ravitsemusterapian yksikkö

Tarjoamme yksilöllistä ravitsemusohjausta ja –hoitoa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa lukuun ottamatta Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Raaseporin sairaaloita. Olemme ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita laillistettuja ravitsemusterapeutteja. 
 
Ravitsemusterapeutin tapaamiseen tarvitaan lääkärin lähete. Tapaamisia voi olla vuodeosastojaksoilla sekä polikliinisesti.
 
Ruokavalio-ohjauksen lähtökohtana on ravitsemustilan ja ruuankäytön arvioinnit ja niihin vaikuttava sairaus tai toimenpide.  Tavoitteena on turvata energian ja ravintoaineiden saanti.
 
Ravitsemushoito edistää potilaan toipumista, parantaa elämänlaatua sekä ylläpitää hyvää ravitsemustilaa. Myös terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn liittyvä ravitsemusohjaus kuuluu ravitsemusterapiaan.
 
Käytännön ohjeita ravitsemusterapiaan liittyen 
 
-          Tulo-ohjeet: ravitsemusterapeutin vastaanotto kestää noin tunnin. Vastaanotolle ovat tervetulleita myös läheiset. Jos teitä on pyydetty ruokapäiväkirja lähettäkää se etukäteen noin viikkoa ennen vastaanottoa tai ottakaa se mukaan vastaanotolle.
 
-          Käynnin aikana: yhdessä potilaan kanssa suunnitellaan sairauteen ja elämäntilanteeseen sopiva ruokavalio. Annetaan tarvittavat kirjalliset ohjeet. Potilaan kanssa sovitaan ravitsemushoidon seurannasta sekä yhteydenottotavoista vastaanoton jälkeen.
 
-          Ilmoittautuminen: Mikäli tulette vastaanotolle polikliinisesti teidät ohjataan oikeaan paikkaan ilmoittautumisen yhteydessä. Vaihtoehtoisesti kutsukirjeessä on maininta vastaanottopaikasta.
 
-          Varatun ajan muuttaminen: Ottakaa yhteyttä sille poliklinikalle, josta olette ajan saaneet. Puhelinnumeron näette kutsukirjeestä tai ajanvarauskortista.
 
-          Maksuasiat: Polikliinisesta ravitsemusterapeutin käynnistä lähetetään lasku kotiin, mikäli se ei liity muuhun poliklinikkakäyntiin saman päivänä. Osastolla olevien potilaiden tapaamiset sisältyvät hoitopäivän hintaan.