HUS-Tukipalvelut

Tukipalvelujen ammattilaiset palveluksessasi

HUS-Desiko, HUS-Servis ja Ravioli liikelaitosten toiminnot yhdistettiin HUS-Tukipalvelut tulosalueksi joka aloitti toimintansa 1.9.2017. 

Monipuolinen palveluvalikoimamme sisältää laitoshuoltopalvelut, potilas- ja henkilöstöruokailupalvelut sekä asiointi-,  tekstinkäsittely-, henkilöstö- ja talouspalvelut.

Olemme sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden luotettava kumppani, joka tuottaa asiakkailleen lisäarvoa tarjoamalla vaikuttavia ja laadukkaita palveluja merkittävänä osana potilaan hoitoketjua.