Organisaatio

HUS-Tukipalvelut tulosalueella on kahdeksan palvelulinjaa: Laitoshuolto, erikoissairaanhoidon toimintayksiköt alue 1, Laitoshuolto erikoissairaanhoidon toimintayksiköt alue 2,  Laitoshuolto perustason toimintayksiköt, Potilas- ja henkilöstöruokailu, Aula-, asiointi- ja puhelinpalvelut, Osastonsihteeri- ja tekstinkäsittelypalvelut, Henkilöstöpalvelut ja Talouspalvelut.

Tulosalueen johdon tukena toimii Johdon tuki -yksikkö, jossa työskentelee eri alojen asiantuntijoita. Asiakaspalvelu- ja konseptikehitysyksikkö osaltaan huolehtii asiakassuhteen johtamisesta ja laadukkaan asiakaspalvelun toteutumisesta.

 
HUS-Tukipalvelut organisaatio.pdfHUS-Tukipalvelut organisaatio.pdf