HUS-Tilakeskus


HUS-Tilakeskus  vastaa kuntayhtymän edustajana siitä, että
  • HUS:lla on käytettävissään toiminnan vaatimuksia vastaavat tilat
  • kiinteistöomaisuutta hoidetaan tehokkaasti ja
  • ympäristöarvot otetaan huomioon kaikessa konsernin toiminnassa.

HUS-Tilakeskus edustaa omistajaa, tuottaa tilat ydintoiminnalle ja liikelaitoksille sekä tilaa kiinteistöjen hoitoon liittyvät palvelut, mukaan lukien kiinteistöjen turvallisuuspalvelut.
 
HUS-Tilakeskus tekee tiivistä yhteistyötä tuottajaroolissa toimivan HUS-Kiinteistöt Oy:n kanssa.