HUS-Logistiikka

​HUS-Logistiikka on kunnallinen liikelaitos, joka on osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän organisaatiota. Liikelaitos toimii kuntayhtymän yhteishankintayksikkönä ja huolehtii lisäksi kuntayhtymän logistiikkapalveluista.
 
Liikelaitoksen asiakkaina ovat kaikki kuntayhtymän yksiköt.  Palveluja tarjotaan myös niille kuntayhtymän jäsenkunnille ja HYKS erva-alueelle, jotka ovat tehneet palvelusopimuksen liikelaitoksen kanssa.

Palveluperiaatteet

 
HUS-Logistiikka liikelaitoksen toiminta-ajatuksena on tuottaa palveluja niin, että resursseja vapautuu sairaalan ydintoimintaan.
 

Kilpailuttaminen

 
HUS-Logistiikka on Suomen suurimpia julkisia hankintayksikköjä ja kilpailuttaa kuntayhtymän hoitolaitteiden ja -tarvikkeiden, kalusteiden ja erilaisten sairaalassa tarvittavien hoito- tai tukipalvelujen hankinnat.
 
Tarjouskilpailuista julkaistaan ilmoitukset julkisten hankintojen HILMA-tietokannassa. Tarjoajat saavat tarjouspyyntödokumentit sähköisinä ja pystyvät jättämään tarjoukset sähköisinä tarjouspalvelun kautta.
 
HUS pyrkii tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa pitkäkestoisiin puite- ja vuosisopimuksiin. Sopimukset ovat kuntayhtymän käyttäjäyksiköitä sitovia. Uudet sopimuskumppanit valitaan kilpailuttamisen yhteydessä.
 

Logistiikka

 
Tarvikelogistiikan tuotetietopankki ja sisäinen asiakaspalvelu on keskitetty help-desk numeroon 09 471 77000. Liikelaitos vastaa kuntayhtymän hoito- ja yleistarvikkeiden varastoinnista sekä sisäisestä että ulkoisesta kuljetuslogistiikasta.
 
 
Sairaankuljetuspalvelut siirtyi 1.1.2017 alkaen HYKS-Akuutti tulosyksikköön.