HUS-Logistiikka

​HUS-Logistiikka toimii kuntayhtymän yhteishankintayksikkönä ja huolehtii lisäksi kuntayhtymän logistiikkapalveluista. 
 
HUS-Logistiikka tulosalueen asiakkaina ovat kaikki kuntayhtymän yksiköt. Palveluja tarjotaan myös niille kuntayhtymän jäsenkunnille ja HYKS erva-alueelle, jotka ovat tehneet palvelusopimuksen HUS-Logistiikan kanssa.

Palveluperiaatteet

 
HUS-Logistiikan toiminta-ajatuksena on tuottaa palveluja niin, että resursseja vapautuu sairaalan ydintoimintaan.
 

Kilpailuttaminen

 
HUS-Logistiikka on Suomen suurimpia julkisia hankintayksikköjä ja kilpailuttaa kuntayhtymän hoitolaitteiden ja -tarvikkeiden, kalusteiden ja erilaisten sairaalassa tarvittavien hoito- tai tukipalvelujen hankinnat.
 
Tarjouskilpailuista julkaistaan ilmoitukset julkisten hankintojen HILMA-tietokannassa. Tarjoajat saavat tarjouspyyntödokumentit sähköisinä ja pystyvät jättämään tarjoukset sähköisinä tarjouspalvelun kautta.
 
HUS pyrkii tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa pitkäkestoisiin puite- ja vuosisopimuksiin. Sopimukset ovat kuntayhtymän käyttäjäyksiköitä sitovia. Uudet sopimuskumppanit valitaan kilpailuttamisen yhteydessä.
 

Logistiikka

 
Tarvikelogistiikan tuotetietopankki ja sisäinen asiakaspalvelu on keskitetty help-desk numeroon 09 471 77000. HUS-Logistiikka vastaa kuntayhtymän hoito- ja yleistarvikkeiden varastoinnista sekä sisäisestä että ulkoisesta kuljetuslogistiikasta.
 
 
Sairaankuljetuspalvelut siirtyi 1.1.2017 alkaen HYKS-Akuutti tulosyksikköön.