HUS-Apteekki

Parasta lääkehuoltoa sekä kliinisen farmasian palveluita potilaan parhaaksi


Tuotamme asiakkaiden sekä potilaiden parhaaksi laadukkaita ja turvallisia lääkehuolto- ja kliinisen farmasian palveluita ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti tuloksellisessa yhteistyössä erikoissairaanhoidon kliinisten hoitoyksiköiden, perusterveydenhuollon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
  

HUS-Apteekin erityisrooli HUS-kuntayhtymässä ja kuntayhteistyössä

  • Valvomme lääkelainsäädännön noudattamista ja vastaamme kustannustehokkaasti kuntayhtymän ja kuntien eri yksiköiden lääkehuollon toteuttamisesta sekä laadun varmistamisesta.
  • Lisäämme ja ylläpidämme lääkkeitä käsittelevän henkilökunnan lääketietoisuutta ja osaamista esim. osastofarmasian avulla.
  • Vastaamme HUS-kuntayhtymän ja kuntien lääkevarautumisesta.
  • Kilpailutamme HUS-hankintarenkaaseen liittyneiden kuntien ja erityisvastuualueen lääkehankinnat.
  • Turvaamme potilaiden vaativat tarpeet oman lääkevalmistuksen ja maahantuonnin avulla
  • Tarjoamme lääkkeiden koneellista annosjakelupalvelua.
  • Edistämme lääkitys- ja potilasturvallisuutta kliinisen farmasian palveluiden avulla niin erikois- kuin perusterveydenhuollossa. 


1
2
hus_apteekki.jpg
 

 Yhteystiedot

 
HUS-Apteekki
Stenbäckinkatu 9
PL 440, 00029 HUS
Sähköposti: etunimi.sukunimi@hus.fi
 
Toimialajohtaja
Kerstin Carlsson
09 471 72447
040 521 2883
 
Kehittämispäällikkö
Sirpa Nieminen 
09 471 74104
 
Johdon sihteeri
Nina Nurkka
09 471 74103