HUS-Apteekki

Parasta lääkehuoltoa sekä kliinisen farmasian palveluita potilaan parhaaksi


HUS-Apteekki tuottaa asiakkaiden sekä potilaiden parhaaksi laadukkaita ja turvallisia lääkehuolto- ja kliinisen farmasian palveluja ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti tuloksellisessa yhteistyössä erikoissairaanhoidon kliinisten hoitoyksiköiden, perusterveydenhuollon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
  

HUS-Apteekin erityisrooli HUS-kuntayhtymässä 

  • Valvoa lääkelainsäädännön noudattamista ja vastata osastojen lääkehuollon toteuttamisesta sekä laadun varmistamisesta.
  • Lisätä ja ylläpitää lääkkeitä käsittelevän henkilökunnan lääketietoisuutta ja osaamista esim. osastofarmasian avulla.
  • Vastata HUS-kuntayhtymän lääkevarautumisesta.
  • Kilpailuttaa HUS-Apteekin muodostaman hankintarenkaan lääkehankinnat.
  • Oman lääkevalmistuksen ja maahantuonnin avulla turvata vaativammatkin erikoissairaanhoidon tarpeet.


1
2
hus_apteekki.jpg
 

 Yhteystiedot

 
HUS-Apteekki
Stenbäckinkatu 9
PL 440, 00029 HUS
Sähköposti: etunimi.sukunimi@hus.fi
 
Toimitusjohtaja
Kerstin Carlsson
09 471 72447
 
Kehittämispäällikkö
Sirpa Nieminen 
09 471 74104
 
Johdon sihteeri
Nina Nurkka
09 471 74103