Hallinto ja organisaatio

HUS-Apteekki liikelaitoksen toimintaa johtaa ja kehittää toimitusjohtaja Kerstin Carlsson. Hän toimii diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunnan alaisena, apunaan HUS-Apteekin johtoryhmä. Johtoryhmän muodostavat toimitusjohtajan lisäksi kehittämispäällikkö, talouspäällikkö, aluepäälliköt, toimitusjohtajan sihteeri ja henkilöstön edustaja.

HUS-Apteekki on Suomen suurin sairaala-apteekki, jonka palveluksessa työskentelee yli 180 lääkealan ammattilaista: proviisoreita, farmaseutteja ja lääketyöntekijöitä, tukenaan hallinnon toimistotyöntekijät.

HUS-Apteekki liikelaitos jakaantuu seuraaviin vastuualueisiin: Hallinnon vastuualue, Helsingin vastuualue (Meilahti), läntinen vastuualue (Jorvin sairaala-apteekki ja Lohjan sairaalan lääkekeskus) ja itäinen vastuualue (Peijaksen sairaala-apteekki, Hyvinkään sairaalan lääkekeskus ja Porvoon sairaalan lääkekeskus).

HUS-Apteekin organisaatiokaavio 201704.jpg 

 Toimipisteet