Hallinto ja organisaatio

HUS-Apteekki tulosalueen toimintaa johtaa ja kehittää toimialajohtaja Kerstin Carlsson. Hänen alaisuudessa toimivat kehittämispäällikkö, talouspäällikkö, aluepäälliköt sekä johdon sihteeri. Yhdessä he muodostavat hallinnon johtoryhmän.


HUS-Apteekki on Suomen suurin sairaala-apteekki, jonka palveluksessa työskentelee yli 200 lääkealan ammattilaista: proviisoreita, farmaseutteja ja lääketyöntekijöitä, tukenaan hallinnon toimistotyöntekijät.


organisaatiokaavio 1.9.2017 intraan.jpg 

 Toimipisteet