Apteekkipalvelukokonaisuudet

Lääkkeiden hankinta, varastointi ja toimittaminen

 • Velvoitevarasto
 • Erityisvarautuminen

Lääkevalmistus ja laadunvalvonta

 • Solunsalpaajien annosvalmistuspalvelu


Lääkekäytön seuranta ja raportointi


Lääkeinformaatio, -seuranta ja raportointi


Kliinisen farmasian palvelut

 • Osastofarmasiapalvelut
 • Koneellinen annosjakelupalvelu
 • Lääkehoidon arviointipalvelu

Lääkityksen turvatarkastus

 • Varmistaa potilaan rationaalisen lääkehoidon toteutuminen.
 • Tunnistaa ja ratkaista potilaan lääkitysongelmia hoitavan lääkärin tai hoitajan aloitteesta.
 • Vähentää potilaiden lääkkeisiin liittyviä päivystys- ja sairaalakäyntejä sekä säästää lääkärin ja hoitajan työaikaa.

 

Kliinisten lääketutkimusten avustus

 

Avoapteekkitoiminta

 • Aukioloaika ma, ti, to ja pe klo 8.00-16.00, ke klo 9.30-17.30
 • Suljettu 17.5.2017 ja pyhäpäivinä
 • Aukioloaika kesällä ajalla 26.6.-11.8.2017 klo 8.00-16.00
 •