Liikelaitokset ja tukipalvelut

Potilashoitoa tukevia palveluja tuottavat kuntayhtymän omat liikelaitokset, joita on yhteensä seitsemän:
 
Diagnostisten palveluiden liikelaitokset
HUS-Apteekki

Tukipalveluiden liikelaitokset
HUS-Desiko
HUS-Logistiikka
HUS-Servis
Ravioli
 
Lisäksi tukipalveluja tuottavat Apuvälinekeskus sekä yhtymähallinnon alaisuudessa toimivat HUS-Tietohallinto, HUS-Tilakeskus ja HUS-Työterveys.
 
HUS-Kiinteistöt Oy tuottaa rakentamispalvelut.

UUdenmaan Sairaalapesula Oy tuottaa tekstiilipalvelut.