HUS:n tunnuslukuja

HUS:n tunnuslukuja vuodelta 2016:

NordDRG-tuotteita      696 402​
Hoitopäiviä*      186 533​
Avohoitokäyntejä   1 810 861​
Terveyskeskuskäyntejä      146 581​
Terveyskeskushoitopäiviä ​         6 372
Leikkauksia        88 024​
Synnytyksiä​        17 299​
Palveluita käyttäneitä eri henkilöitä (oma toiminta, erikoissairaanhoito)      498 930
Sairaansijoja          2 619​
Henkilöstön määrä        22 685
Toimintatuotot milj. euroa       1 878,8​
Toimintakulut milj. euroa       1 911,5
Väestömäärä HUS:n alueella (31.12.)   1 634 391​

Jäsenkuntien maksuosuudet euroa/asukas keskimäärin (deflatoitu, 31.12. väestömäärä)

         930,9​


*) Hoitopäivien lukumäärään sisältyvät psykiatristen ja hengityshalvauspotilaiden hoitopäivät, asumispalvelupäivät ja fysiatrian hoitopäivät.