Avainlukuja henkilöstöstä

 

Henkilöstön lukumäärä vuonna 2017 24 328
​  - vakinaiset ​19 027
​  - määräaikaiset, joista  5 301
​       - sijaiset ja lyhytaikaiset 3 322
​       - avoimen tehtävän hoitajia 1 929
Henkilöstön keski-ikä  43,8
​  - naiset ​44,1
​  - miehet ​42,3
​  - vakinaiset ​46,2
​  - määräaikaiset ​35,4
Sukupuolijakauma naisia/miehiä (%) ​84,2/15,8
Koulutuspäiviä vuodessa / henkilö​ 3,3
Sairauspoissaoloprosentti / henkilö​ 4 %
Palveluksessaoloaika keskimäärin/vakinaiset (vuosia)​ 14,5
Eläköitymisikä keskimäärin​ 61
   


  
henkilostomaarat.png
Lisätietoja: 

HUS:n Henkilöstökertomukset ​​