Avainlukuja henkilöstöstä

 

Henkilöstön lukumäärä vuonna 2016 22 685
​  - vakinaiset ​17 817
​  - määräaikaiset, joista  4 630
​       - sijaiset ja lyhytaikaiset 3 050 
​       - avoimen tehtävän hoitajia 1 780
Henkilöstön keski-ikä ​43,7
​  - naiset ​44
​  - miehet ​42,2
​  - vakinaiset ​46
​  - määräaikaiset ​35,1
Sukupuolijakauma naisia/miehiä (%) ​84,3/16,0
Koulutuspäiviä vuodessa / henkilö​ 3,7
Sairauspoissaolopäiviä vuodessa / henkilö​ 13,7
Palveluksessaoloaika keskimäärin (vuosia)​ 12,3​
Eläköitymisikä keskimäärin​ 60,7​
   - vanhuuseläkeikä ​ ​64,1

 

  
henkilostomaaran-kehitys.png


Lisätietoja: 

HUS:n Henkilöstökertomukset