Henkilöstö

HUS:n sairaaloissa työskentelee Suomen suurin terveydenhuollon osaajien keskittymä, joka kykenee myös kaikkein vaativimpaan erikoissairaanhoitoon. Henkilöstön osaaminen on yksi erikoissairaanhoidon kriittiisiä osa-alueita ja henkilöstön määrä ja laatu tulevat korostumaan entisestään tulevaisuudessa. Riittävä, osaava ja motivoitunut henkilöstö on ydinedellytys kaikkien HUS:n päämäärien saavuttamiseksi.
 
HUS:n sairaaloissa työskentelee (11/2017) noin 24 000 ammattilaista. Lisäksi kolmessa tytäryhtiöissä, HUS-Kiinteistöt Oy, Uudenmaan Sairaalapesula Oy ja HYKSin Kliiniset Palvelut Oy, työskentelee yhteensä 600 henkilöä. Vuonna 2016 kuntayhtymässä maksetut palkat ja palkkiot sivukuluineen olivat yhteensä 1 134 miljoonaa euroa.
 

 

Tutustu HUS:n henkilöstöasioihin tarkemmin:

Avainlukuja henkilöstöstä

HUS:n Henkilöstökertomukset

HUS:n henkilöstöpoliittiset linjaukset


 

 

 HUS työpaikkana