Valtuusto

Sairaanhoitopiirin ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon sairaanhoitopiirin 24 jäsenkuntaa ja Helsingin yliopisto valitsevat yhteensä 55 jäsentä. Jäsenet valitaan kunnallisvaalikaudeksi.

Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta, joiden tärkeimmät asiat ovat talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen syksyllä ja tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen kesällä. Valtuusto voi kokoontua tarvittaessa useamminkin.

Valtuuston jäsenet 2013 - 2016

Valtuuston puheenjohtaja: Ulla-Mari Karhu
1. varapuheenjohtaja: Kalle Könkkolä
2. varapuheenjohtaja: Irene Äyräväinen

Kunta​ Jäsen​ Varajäsen​
Askola​

​Seija Hämäläinen
Juhani Korkatti

​Hannu Vihreäluoto
Rauna Laakso
Espoo​ ​Kari T. Nukala
Merja Vuori
Päivi Salli
Kaisa Alaviiri
Arja Juvonen
Jyrki Myllärniemi​
Hanko​ ​Sture Söderholm
Jouko Veikanmaa
​Anja Roos
Ulf Lindström
Helsinki​ Seija Muurinen
Aaton Hallipelto
Maija Anttila
Kalle Könkkölä
Pauliina Lehtinen​
​Ossi Mäntylahti
Lea-Riitta Mattila
Sara Paavolainen
Pirkko Telaranta
Erkki Nikulainen
Hyvinkää​ ​Irma Pahlman
Antti Rantalainen
​Kristiina Urtamo
Annika Kokko
Inkoo​ ​Marie Bergman-Auvinen
Barbro Viljanen
​Erik Holmberg
Soile Gustafsson
Järvenpää​ Ulla-Mari Karhu
Katri Kakko
​Risto Lehto
Hilppa Loikkanen
Karkkila​ Maritta Salo
Raino Velin​
​Marjo Hellgren
Hannele Stenberg
Kauniainen​ Christel Lamberg-Allardt
Heikki Kurkela​
​Alf Skogster
Annukka Alapappila
Kerava​ Tuula Lind
Markku Pyykkölä​
​Ville Vepsä
Jüri Linros
Kirkkonummi​ Marjatta Savilahti
Stefan Gustafsson​
​Noora Piili
Ossi Heinonen
Lapinjärvi​ Erik Gammals
Aino Villikka​
​Minna Österholm
Pekka Puranen
Lohja​ Piritta Poikonen
Irene Äyräväinen​
​Heikki Linnavirta
Pirjo-Leena Forsström
Loviisa​ Patrik Stenvall
Anja Järvinen​
​Pia Hydén
Arja Isotalo
Mäntsälä​ Anna Helin
Reijo Tilvis​
​Annika Warras-Stjernvall
Sinikka Ekonen
Nurmijärvi​ Petri Kalmi
Maiju Tapiolinna​
Timo Ojamäki
Mira Lappalainen​
Pornainen​ Harri Anttila
Taina Majuri​
​Liljan-Kukka Runolinna
Juha Virkki
Porvoo​ Stina Lindgård
Tapani Eskola​
​Johan Sandberg
Tuula Virkki
Raasepori​ Jaana Tasanko
Björn Siggberg​
​Jorma Saaristo
Kerstin Ilander
Sipoo​ Ari Oksanen
Janica Sundbäck​
​Marja Manninen-Ollberg
Anders Backström
Siuntio​ Stefan Svanfeldt
Tuula Elo
Rabbe Dahlqvist
Reijo Korhonen​
Tuusula​ Salla Heinänen
Arto Lindberg
Paavo Juntunen
Merja Kuusisto​
Vantaa​ Raimo Huvila
Marja Kyyrö
Mari Niemi-Saari​
​Sakari Rokkanen
Teijo Kakko
Tarja Pesonen
Vihti​ Tiina Noro
Matti Waara​
​Varpu-Leena Malmberg
Erkki Jokela
Helsingin yliopisto​ Esa Hämäläinen
Ilkka Ojanperä​
​Anna-Maija Lukkari
Ritva Halila

 

HUS:in toimielimien julkaisujärjestelmä uudistuu vaiheittain toimielin kerrallaan. Tästä johtuen esityslistoja löytyy siirtymäkauden ajalta kahdelta eri sivustolta.