Valtuusto

Sairaanhoitopiirin ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon sairaanhoitopiirin 24 jäsenkuntaa ja Helsingin yliopisto valitsevat yhteensä 55 jäsentä. Jäsenet valitaan kunnallisvaalikaudeksi.

Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta, joiden tärkeimmät asiat ovat talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen syksyllä ja tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen kesällä. Valtuusto voi kokoontua tarvittaessa useamminkin.

 

Valtuuston jäsenet 2017 -​​​​​​​​​​​​​

 

 Valtuuston puheenjohtajat

 
vasen
 

 Jäsenet ja varajäsenet

 

Kunta​ Jäsen​​ Varajäsen​
Askola​

Aini Kares-Salonen
Heidi Hovisilta

​Anna-Mari Eloranta
Seija Öhman
Espoo​ ​Paula Viljakainen
Marko Kivelä
Merja Vuori
Kari T. Nukala
Reeta Heino
Gustav Båsk
Hanko​ Sture Söderholm
Katrin Järvinen
​Barbro Wikberg
Jouko Kavander
Helsinki​ Seija Muurinen
Tiina Larsson
Hannu Tuominen
Maija Anttila
​Markus Kalliola
Mukhtar Abib
Hannu Timonen
Zahra Osman-Sovala
Pentti Arajärvi
Hyvinkää​ ​Tuija Linna-Pirinen
Antti Rantalainen
Tuula Latosuo
Jaakko Rainio
Inkoo​ Marie Bergman-Auvinen
Barbro Viljanen
​Erik Holmberg
Katja Posio
Järvenpää​ Raija Latva-Karjanmaa
Seppo Rantanen
​Marketta Pohjanheimo
Auvo Autio
Karkkila​ Raino Velin
Heli Ahjoniemi
Timo Palenius
Päivi Hellgren
Kauniainen​
Anna Lena Karlsson-Finne
Heikki Kurkela
​Patrik Limnell
Binga Tupamäki
Kerava​ Tuula Lind
Jüri Linros
Marjo Liete
Mika Mäkelä
Kirkkonummi​ Minna Hakapää
Ulf Kjerin
​Thorolf Sjölund
Merja Reijonen
Lapinjärvi​ Benny Engård
Ulla Onnila
​Rea Svennas
Arto Kujala
Lohja​ Maaret Laine
Matti Pajuoja
​Annmarie Kuurto
Pirjo Savolainen
Loviisa​ Otto Andersson
Arja Isotalo
​Patrik Stenvall
Anja Järvinen
Mäntsälä​ Tommi Luhtaniemi
Eija Lepistö
​Tapio Havula
Sari Martniku
Nurmijärvi​ Riikka Raekannas
Juhani Vuorisalo
Juha Hyvämäki
Riina Mattila
Pornainen​ Juha Virkki
Päivi Liu
​Päivi Laitinen
Erja Palviainen
Porvoo​ Sebastian Ekblom
Tapani Eskola
​Pehr Sveholm
Marianne Korpi
Raasepori​ Ann-Katrin Bender
Petra Baarman
Andreas Hindrén
Sami Letti
Sipoo​ Micaela Röman
Ari Oksanen
​Hans-Eric Christiansson
Marja Manninen-Ollberg
Siuntio​ Merja Laaksonen
Marko Linnala
Virpi Lohrum
Sirpa Kaisla
Tuusula​ Arto Lindberg
Tarja Hartman
Merja Kuusisto
Pekka Ruotsalainen
Vantaa​ Maarit Raja-Aho
Kari Välimäki
Minttu Räty
​Piia Kurki
Mari Hynninen
Henna Pentikäinen
Vihti​ Matti Waara
Tiina Noro
​Niina Jokinen
Silja Silvasti
Helsingin yliopisto​ Teppo Salmikivi
Anu-Katriina Pesonen
​Ossi Rahkonen
Ilkka Ojanperä

​ ​