Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan  tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko HUS:n valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kuntayhtymässä. Lautakunnan tehtävät perustuvat kuntalakiin (§ 121).

Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävänä on

  • seurata yleisesti HUS-konsernin hallintoa ja taloutta sekä niissä tapahtuvia muutoksia 
  • kehittää ulkoista tarkastustoimintaa, asettaa sille tavoitteet ja seurata niiden toteutumista
  • hyväksyä ulkoisen tarkastuksen toimintaohje
  • hyväksyä suunnitelma konserniyhteisöjen tilintarkastuksen järjestämisestä ja nimetä ehdokkaat näiden tilintarkastajiksi
  • päättää tilintarkastusyhteisön tilintarkastukseen kuulumattomien erillishankintojen hyväksyttävyydestä
  • valvoa, että tilivelvolliset ovat ryhtyneet tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden huomautusten johdosta joihin hallinnon ja talouden tarkastus sekä tilintarkastus ovat antaneet aihetta
  • päättää tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimivien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
  • päättää arviointijohtajan palvelussuhteen ehdoista ja muista arviointijohtajaa koskevista asioista
  • valvoa luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoituksia ja antaa ne tiedoksi valtuustolle. 

Tarkastuslautakunta toimittaa toukokuun loppuun mennessä valtuustolle
tilintarkastuskertomuksen, tilintarkastuskertomukseen mahdollisten muistutusten johdosta tilivelvollisten antamat selitykset ja hallituksen lausunnon sekä lautakunnan oman arviointikertomuksen. Hallitus antaa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta lausunnon valtuustolle viimeistään joulukuun loppuun mennessä.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomukset on julkaistu sivulla www.hus.fi/hus-tietoa/materiaalipankki/arviointikertomukset.


Tarkastuslautakunnan kokoonpano 2016

Puheenjohtaja: Markku Pyykkölä, Kerava
Varapuheenjohtaja: Maija Anttila, Helsinki
 
 
_B6I0732.jpg
Vasemmalta oikealle: Markku Pyykkölä, Maija Anttila, Päivi Salli, Piritta Poikonen, Tuula Lind, Kari T. Nukala, Aatos Hallipelto.
 
 
Varsinainen jäsen​ Varajäsen​
Markku Pyykkölä, Kerava​ ​Raimo Huvila, Vantaa
Aatos Hallipelto, Helsinki​ ​Seija Muurinen, Helsinki
Kari T. Nukala, Espoo​ Heikki Kurkela, Kauniainen
Maija Anttila, Helsinki​ ​Merja Vuori, Espoo
Tuula Lind, Kerava​ Tapani Eskola, Porvoo​
Päivi Salli, Espoo​ Risto Salovaara, Järvenpää
Piritta Poikonen, Lohja Marja Kyyrö, Vantaa
 
HUS:in toimielimien julkaisujärjestelmä uudistuu vaiheittain toimielin kerrallaan. Tästä johtuen esityslistoja löytyy siirtymäkauden ajalta kahdelta eri sivustolta. 
 
 
HUS:n luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet
 

Kuntien ja kuntayhtymien keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuutensa 1.6.2017 alkaen (Kuntalaki 410/2015 § 84). Sidonnaisuuksien ilmoittamisella pyritään lisäämään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Tarkastuslautakunta vastaa sidonnaisuuksien seurannasta, ylläpitää sidonnaisuuksista muodostuvaa rekisteriä ja toimittaa tiedot valtuustolle.

Ilmoitusvelvollisuus koskee HUS:n hallituksen jäseniä ja varajäseniä, valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia sekä hallituksen ja lautakuntien esittelijöitä ja esittelijöiden varahenkilöitä. Myös talous- ja konsernijaoston jäsenten ja varajäsenten tulee ilmoittaa sidonnaisuutensa. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä.

HUS:n sidonnaisuusrekisteri​

Rekisterin tietoja päivitetään vielä. Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet julkaistaan syyskuussa 2017, kun kuntayhtymän uusi valtuusto on valittu ja henkilönimitykset tehty eri tehtäviin.        ​​

 

 Tarkastuslautakunnan toiminnan esittely

 
 

 Tarkastuslautakunnan katsaus valtuustokauteen 2013-2016 ja tulevaisuuden haasteisiin