Ulkoisen tarkastuksen yksikkö

 
Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimii itsenäisenä tulosalueena ulkoisen tarkastuksen yksikkö, joka on riippumaton kuntayhtymän hallituksesta ja sen alaisesta organisaatiosta. Ulkoisen tarkastuksen yksikön esimiehenä toimii arviointijohtaja.
 
Ulkoisen tarkastuksen yksikön tehtävänä on avustaa tarkastuslautakuntaa tehtävissä, joita lautakunnalle on määrätty Kuntalaissa (§121) ja Hallintosäännössä (§ 29 – 31). Keskeisenä tehtävänä on avustaa tarkastuslautakuntaa arvioimaan ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet, ja onko HUS:n hallinto, talous ja toiminta hoidettu tarkoituksenmukaisesti. 
 
Ulkoisen tarkastuksen yksikön henkilöstö
 
Arviointijohtaja
Pirjo Räsänen, dos., FT, esh.
puh. 09 471 71215
 
Arviointipäällikkö
Kati Koskinen, TtM, sh
puh. 09 471 72027
 
Erikoissuunnittelija 
Jenni Hämäläinen, YTM, sh 
puh. 09 471 72029
 
Suunnittelija
Jenni Helminen, TtM, ft.
puh. 09 471 71255 
 

 
 
 

 Yhteystiedot

 
Postiosoite: PL 440, 00029 HUS

Käyntiosoite: Stenbäckinkatu 9 A, Palvelukeskus 2. krs, Helsinki

Puhelinvaihde: 09 4711
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@hus.fi
 

 Esite

 
ulkoinentarkastus_kuvake.jpg
 

 ARVIOINTI-KERTOMUKSET