Konsernijaosto

Konsernijaosto koordinoi hallituksen alaisena toimielimenä HUS:n tukipalveluja. Sen tehtävänä on:
•tehdä esityksiä konserniohjauksen linjauksista ja periaatteista sekä liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista
•seurata, että liikelaitokset ja tyäryhtiöt toimivat valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti, sekä osaltaan huolehtia konsernivalvonnan toteutamisesta
•käsitellä liikelaitosten ja tytäryhtiöiden seurantaraportit sekä muutoinkin seurata niiden toimintaa
•käsitellä konserniohjaukseen liittyviä liikelaitoksia ja tytäryhtiöitä koskevia linjauksia.
 
Hallitus päätti asettaa konsernijaoston toimikaudeksi 2013-2016 ja nimesi siihen  seuraavat jäsenet:

Heikki Heinämäki, pj.  (varajäsen Risto Ranki)
Leena Luhtanen, vpj  (Reijo Vuorento)
Suzan Ikävalko (Tuomas Tuure)
Riikka Slunga-Poutsalo (Antti Valpas)
Berndt Långvik (Birgitta Dahlberg)

Yliopisto nimesi edustajakseen jaokseen  Pekka Karman (varalla Tari Haahtela).