Konsernijaosto

Konsernijaosto koordinoi hallituksen alaisena toimielimenä HUS:n tukipalveluja. Sen tehtävänä on:
 
  • tehdä esityksiä konserniohjauksen linjauksista ja periaatteista sekä liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista
  • seurata, että liikelaitokset ja tyäryhtiöt toimivat valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti, sekä osaltaan huolehtia konsernivalvonnan toteutamisesta
  • käsitellä liikelaitosten ja tytäryhtiöiden seurantaraportit sekä muutoinkin seurata niiden toimintaa
  • käsitellä konserniohjaukseen liittyviä liikelaitoksia ja tytäryhtiöitä koskevia linjauksia.
     
Hallitus päätti asettaa konsernijaoston toimikaudeksi 2013-2016 ja nimesi siihen  seuraavat jäsenet:

Heikki Heinämäki, pj.  (varajäsen Risto Ranki)
Leena Luhtanen, vpj  (Reijo Vuorento)
Suzan Ikävalko (Tuomas Tuure)
Riikka Slunga-Poutsalo (Antti Valpas)
Berndt Långvik (Birgitta Dahlberg)

Yliopisto nimesi edustajakseen jaokseen  Pekka Karman (varalla Tari Haahtela).