Lain edellyttämä tietosisältö

Kuntalain 109 § edellyttää, että keskeiset kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan toimintaa koskevat tiedot on julkaistava yleisessä tietoverkossa. Laki koskee myös kuntayhtymiä ja siten myös HUS:a. Jotta lain vaatimukset ja niiden toteutuminen HUS:n nettisivuilla olisi helppo tarkistaa, on tälle sivulle koottu linkit kaikkiin niihin tietoihin, jotka lain mukaan vähintään tulee julkaista.