HUS:n strategia 2012-2016

Edelläkävijä - vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi

 

Strategialla tarkoitetaan HUS:ssa kuntayhtymän valtuuston hyväksymää tavoite- ja toimintaohjelmaa. Strategia uudistetaan valtuustokausittain. Nykyinen strategia on hyväksytty HUS:n valtuuston kokouksessa 19.10.2011 ja on voimassa toistaiseksi.

Visio

HUS on kansainvälisesti korkeatasoinen, uutta tietoa luova sairaalaorganisaatio, jossa potilaiden tutkimus ja hoito on laadukasta, oikea-aikaista, turvallista ja asiakaslähtöistä. HUS:n palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja sen sairaalat ja yksiköt tarjoavat haluttuja työpaikkoja. 
  

HUS-edellakavija_web.gif