Käyttöehdot ja tekijänoikeudet

HUS:n internet-sivujen ylläpidosta vastaa HUS Yhtymähallinnon viestintäosasto. Verkkosivuston www.hus.fi vastaava toimittaja on viestintäjohtaja Johanna Saukkomaa, 040 559 7118. Verkkopalvelussa olevan aineiston tekijänoikeudet kuuluvat HUS:lle, ellei toisin mainita. Dokumenttien tekstisisältöä voi lainata ja sivuja voi linkittää, mutta lähde on aina mainittava. Kuvia ja muuta graafista materiaalia ei saa käyttää ilman erillistä lupaa.

HUS pyrkii pitämään verkkopalvelussaan olevat tiedot oikeina ja päivitettyinä. Teknisistä syistä verkkopalvelussa olevan tiedon oikeellisuutta, muuttumattomuutta ja ajantasaisuutta ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa voida taata. HUS myös pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia tarvittaessa tai rajoittaa niille pääsyä pakottavista syistä. HUS ei takaa sitä, että sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä, eikä vastaa mistään internet-sivujensa käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

HUS:n verkkopalvelusta on linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämille sivuille. HUS ei vastaa niiden ulkopuolisten sivustojen sisällöistä, joihin sivustosta on linkki.