Koulutus

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin koulutuspalvelut ja tulosyksiköt tuottavat monialaisia terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon asiantuntijuuteen perustuvia täydennyskoulutuspalveluita. Osa koulutuksista on sairaanhoitopiirin omalle henkilöstölle, osa myös erityisvastuualueella toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden henkilöstölle. 

 

​​​​​​​​​​ ​​

Vasen
Oikea
 

 Ajankohtaista

 
 

 Linkkejä