Koulutus

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin koulutuspalvelut ja tulosyksiköt tuottavat monialaisia terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon asiantuntijuuteen perustuvia täydennyskoulutuspalveluita. Osa koulutuksista on sairaanhoitopiirin omalle henkilöstölle, osa myös erityisvastuualueella toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden henkilöstölle. 

 

 

Koulutustarjonta
Ajankohtaista
  Yhteystiedot
  Koulutusmateriaalit
    

    Ajankohtaista

    
    

    Linkkejä