HUS-alueen kehittäjävalmennus ja verkosto


HUS:n perusterveydenhuollon yksikkö järjestää HUS-alueen kehittäjävalmennuksia. Valmennus on tarkoitettu perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen sekä erikoissairaanhoidon sosiaali- ja terveystoimen kehittämistehtävissä oleville henkilöille. Valmennuksen tavoitteena on tukea kehittämistyössä toimivia henkilöitä sekä vahvistaa alueen kehittäjien verkostoa. Valmennus koostuu kolmesta kahden päivän valmennuskerrasta sekä yksipäiväisestä päätöstilaisuudesta. Valmennukseen sisältyy ennakkotehtäviä sekä oman kehittämiskohteen raportointia sekä esittämistä. Valmennuksessa tuodaan esiin toimintatapojen kehittämistä, asiakaslähtöisyyttä, muutoksen edistämistä ja arviointia. Lisäksi valmennuksessa käydään läpi aikuisoppimisen metodeja ja kehittämiseen liittyviä taloudellisia näkökulmia. 

Kehittäjävalmennuksen läpikäyneet henkilöt kuuluvat HUS-alueen kehittäjäverkostoon. Verkostossa on noin 300 jäsentä. Kehittäjävalmennuksen läpikäyneille alueen kehittäjille tarjotaan vuosittain ajankohtaisista teemoista nousevia ja kehittämistyötä tukevia koulutustilaisuuksia.

Lisätietoja: Katja Louhio, katja.louhio(a)hus.fi

 

 Verkosto

 
 

 Ajankohtaista

 

HUS-kehittäjävalmentajien päivä 13.6.2018
(ohjelma tulossa)

Kehittäjävalmennus
2018-2019
Ilmoittautuminen avautuu kesäkuussa 2018.

 

 Linkkejä