HUS-alueen perusterveydenhuollon kehittäjävalmennus ja verkosto


HUS-alueen perusterveydenhuollon yksikkö järjestää HUS-alueen perusterveydenhuollon kehittäjävalmennuksia. Valmennus on tarkoitettu kaikille alueen kuntien sosiaali- ja terveystoimen kehittämistehtävissä toimiville henkilöille. Valmennuksen tavoitteena on tukea kehittämistyössä toimivia henkilöitä sekä vahvistaa alueen kehittäjien verkostoa. Valmennus koostuu neljästä kahden päivän valmennuskerrasta, ennakkotehtävien tekemisestä sekä oman kehittämistilaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Valmennuksessa tuodaan esiin toimintatapojen kehittämistä, asiakaslähtöisyyttä, muutoksen edistämistä ja arviointia. Lisäksi valmennuksessa käydään läpi aikuisoppimisen metodeja.  

Kehittäjävalmennuksen läpikäyneet henkilöt kuuluvat HUS-alueen kehittäjäverkostoon. Verkostossa on yli 200 jäsentä. Alueen kehittäjille tarjotaan vuosittain ajankohtaisista teemoista nousevia ja kehittämistyötä tukevia koulutustilaisuuksia.

Lisätietoja: Katja Louhio, katja.louhio(a)hus.fi

 

 Verkosto