Erikoistuvien koulutukset

HUS:n perusterveydenhuollon yksikön ja Helsingin yliopiston yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osaston yhdessä järjestämiä koulutuksia yleislääketieteeseen erikoistuville.


TEEMAKOULUTUKSET


LISÄTIETOJA JA PERUUTUKSET
Sirpa Korpela


 

ALOITUSSEMINAARIT


Suosittelemme, että yleislääketieteeseen erikoistuvien aloitusseminaariin osallistutaan runkokoulutusvaiheen aikana siten, että suoritettuna on vähintään 9 kk terveyskeskuspalvelua.

LISÄTIETOJA JA PERUUTUKSET 
Sirpa Korpela


 

YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUKSEN HALLINNON JA SOSIAALITURVAN KOULUTUS (16h)


Yleislääketieteen erityiskoulutukseen kuuluu 16 tunnin kurssimuotoinen koulutus, joka perehdyttää terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään.

Seuraava koulutus järjestetään keväällä 2018.

Koulutus sisältää Moodle-pohjaisen verkkotyöskentelyosion (yht. 8 tuntia) ja lähiopetuspäivän (8 tuntia). Osallistumistodistuksen edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen molempiin osioihin sekä verkkopalautelomakkeen täyttäminen kurssin jälkeen. Pelkästä lähiopetuspäivästä tai pelkästä verkko-opiskelusta ei anneta todistuksia erikseen.

Jokaisella koulutukseen osallistuvalla tulee olla Moodle-opiskelua varten jo ilmoittautumisvaiheessa toimiva yliopiston käyttäjätunnus sekä sähköpostiosoite. Lisätietoa HY:n käyttöluvista helpdeskin sivuilta.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti Helsingin yliopistossa YEK-vaihetta suorittaville. Muiden yliopistojen opiskelijoita voidaan ottaa koulutukseen, jos tilaa riittää.
 
LISÄTIETOJA
Lisätietoja koulutuksesta antaa koulutussuunnittelija Maija Hartikainen