Erikoistuvien koulutukset

HUS:n perusterveydenhuollon yksikön ja Helsingin yliopiston yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osaston yhdessä järjestämiä koulutuksia yleislääketieteeseen erikoistuville.


 

TEEMAKOULUTUKSET

31.10.2017
Potilaslähtöinen työote -koulutus
Ilmoittautuminen 12.10.2017 mennessä

30.11.2017
Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen -koulutus
Ilmoittautuminen 13.11.2017 mennessä

Lisätietoja ja peruutukset: 
Sirpa Korpela


 

ALOITUSSEMINAARIT

Suosittelemme, että yleislääketieteeseen erikoistuvien aloitusseminaariin osallistutaan runkokoulutusvaiheen aikana siten, että suoritettuna on
vähintään 9 kk terveyskeskuspalvelua.

13.12.2017 
Eväitä erikoistumiseen -aloitusseminaari (ohjelma tulossa)
Ilmoittautuminen 22.11.2017 mennessä

Seminaaripäivänä käynnistyy Moodle-pohjainen 6 viikon kestoinen Y-HOPS-verkkokurssi, jonka aikana laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Koulutukseen osallistuvilla tulisi olla toimiva Helsingin yliopiston käyttäjätunnus sekä sähköpostiosoite.

Lisätietoja ja peruutukset: 
Sirpa Korpela


 
YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUKSEN HALLINNON JA
SOSIAALITURVAN KOULUTUS (16 h)

Yleislääketieteen erityiskoulutukseen kuuluu 16 tunnin kurssimuotoinen koulutus, joka perehdyttää terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään.

Seuraava koulutus järjestetään keväällä 2018.

Koulutus sisältää Moodle-pohjaisen verkkotyöskentelyosion (yht. 8 tuntia) ja lähiopetuspäivän (8 tuntia). Osallistumistodistuksen edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen molempiin osioihin sekä verkkopalautelomakkeen täyttäminen kurssin jälkeen. Pelkästä lähiopetuspäivästä tai pelkästä verkko-opiskelusta ei anneta todistuksia erikseen.

Jokaisella koulutukseen osallistuvalla tulee olla Moodle-opiskelua varten jo ilmoittautumisvaiheessa toimiva yliopiston käyttäjätunnus sekä sähköpostiosoite. Lisätietoa HY:n käyttöluvista helpdeskin sivuilta.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti Helsingin yliopistossa YEK-vaihetta suorittaville. Muiden yliopistojen opiskelijoita voidaan ottaa koulutukseen, jos tilaa riittää.
 
Lisätietoja koulutuksesta antaa koulutussuunnittelija Maija Hartikainen