Järjestämissuunnitelma


Terveydenhuoltolain (34§) mukaan samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava yhteinen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin sekä palvelutarpeeseen. Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä (34§, 3 momentti)

Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset. Perusterveydenhuollon yksikkö tukee alueen kuntia terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laadinnassa sekä sitä päivitettäessä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä järjestämissuunnitelma on laadittu sairaanhoitoalueittain kuntien ja sairaanhoitoalueiden yhteistyössä ja sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö on osallistunut valmistelutyöhön. Järjestämissuunnitelma vuosille 2013-2016 on hyväksytty HUS:n valtuustossa 11.12.2013.

Perusterveydenhuollon järjestämissuunnitelman (HYKS-alueen) pohjalta on muodostettu HYKS-alueen yhteistyöfoorumi hoitoketjujen ja hoitokäytäntöjen kehittämistä ja tulosten arvioimista varten.