VESOTE-hanke

Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti
 

VESOTE on yksi STM:n rahoittamista hallituksen kärkihankkeista Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeen Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projektissa (2017-18).

VESOTE-hanke vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hankkeen kehittämistoimet painottavat liikkumista, ravitsemusta ja unta. Lopullisena hankkeen päämääränä on, että suomalaiset lisäävät liikkumista, vähentävät istumista, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat paremmin.
 

VESOTE-hankkeen tavoitteet
 

 • elintapaohjauksen vaikuttavien ja laadukkaiden toimintamallien käyttöönotto tai vahvistaminen
 • elintapaohjauksen osaamisen kehittäminen
 • olemassa olevien hyvien käytäntöjen hyödyntäminen ja levittäminen
 • elintapaohjauksen moniammatillisuuden ja poikkihallinnollisuuden vahvistaminen
 • kolmannen sektorin osaamisen ja kokemuksen hyödyntäminen elintapaneuvonnassa

 

Hankkeen valtakunnalliset toimijat
 

Hankkeen päävastuu ja hallinnointi on UKK-instituutilla.   

 
Hankkeen valtakunnalliset järjestötoimijat:
 
 • Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma / LIKES
 • Suomen Diabetesliitto ry
 • Mielenterveyden keskusliitto

 

Hankkeen sisältöasiantuntijat:

 • uni ja unettomuuden hoito: Helsingin Uniklinikka – VitalMed Tutkimuskeskus
 • ravitsemus: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

 

Hankkeen alueelliset toimijat:

 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE)
 • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP)
 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE)
 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
 • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (KAINUUN SOTE)
 • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (PSHP)irkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (PSHP)
 • Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (Siun sote)
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP)
 • Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / Porin kaupunki (SATASOTE)
 • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) 


Lisätietoja:
hankesuunnittelija Taru Syrjänen, HUS.

 

VESOTE-hankkeesta muualla: