HUS:n perusterveydenhuollon yksikkö

Yksikkö edustaa perusterveydenhuollon näkökulmaa erikoissairaanhoidossa. Sen keskeisin tehtävä on perusterveydenhuollon vahvistaminen. Lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja toimintatapana työskentely moniammatillisissa asiantuntijaverkostoissa. Yksikkö pyrkii osaltaan edistämään perusterveydenhuollon asiantuntijaverkostojen syntymistä, yhteistyötä ja kehittämistä. Entistä toimivamman ja asiakaslähtöisemmän palvelujärjestelmän toteuttamiseksi yksikkö edistää terveydenhuollon integraatiokehitystä.

Perusterveydenhuollon yksikkö jatkaa kuntien ja Helsingin yliopiston kanssa jo vakiintunutta lääkärikoulutukseen liittyvää yhteistyötä. Vuosina 2011-2012 yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa toteutettu terveyden edistämisen hanke johti terveyden edistämisen toiminnan vakinaistamiseen yksikössä. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa jatketaan sairaanhoitopiirin, Helsingin yliopiston ja terveyskeskusten välisen yhteistyösopimuksen puitteissa. Yksikkö tukee sairaanhoitopiirin kuntien tekemää terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimista ja päivittämistä. Lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat myös henkilöstötarpeen ennakointi ja erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin sosiaalitoimen yhteensovittaminen.

Yksikkö on moniammatillinen asiantuntija- ja kehittämisyksikkö. HUS:n yleislääketieteen yksikkö muutti nimensä perusterveydenhuollon yksiköksi 1.1.2012. Käytännössä yksikön toiminta on vähitellen laajentunut kohti terveydenhuoltolain edellyttämää laajuutta uusien työntekijöiden rekrytointien myötä.