Yleislääketieteen jatkokoulutus


Lääkärien jatkokoulutuksen sektorilla

  • tuemme ja koordinoimme perusterveydenhuollossa suoritettavaa lääkärien jatkokoulutusta (yleislääketieteen erityiskoulutus eli ns. YEK-vaihe, erikoislääkäritutkintojen yhdeksän kuukauden terveyskeskuspalvelu sekä yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus)
  • valmennamme terveyskeskusjaksojen lähiohjaajia ja erikoislääkärikouluttajia
  • järjestämme yleislääketieteen erityiskoulutukseen sisältyvän hallintoon ja sosiaaliturvaan perehdyttävän koulutuksen ja
  • tuotamme yleislääketieteeseen erikoistuville tarkoitettuja seminaareja ja muita koulutuksia yhteistyössä Helsingin yliopiston yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osaston kanssa ja.

 

Toteutamme tehtäviämme yhteistyössä erityisvastuualueen perusterveydenhuollon alueellisten koulutusylilääkärien sekä paikallisten kouluttajien ja ohjaajien kanssa.

 

Lokikirja
Yek-vaihe ja 9 kk tk-jakso

Yle-erikoistuvien sairaalajaksot
Hyks sairaanhoitoalueella

Yle-erikoistuvien tilaisuudet
Teemakoulutukset ja aloitusseminaarit

HY:n ohjeet
Ammatillinen jatkokoulutus


 

Sivun kuva: Marita Räsänen​​