Järjestämissuunnitelma

Terveydenhuoltolain 34§:n mukaan samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava valtuustokausittain yhteinen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, mikä perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin sekä palvelutarpeeseen. Järjestämissuunnitelma hyväksytetään sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä (34§, 3. momentti).
 
Järjestämissuunnitelman tavoitteena on edistää alueellista yhteistoimintaa terveyspalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa sekä palvelujen yhteensovittamisessa. Suunnitelmassa tarkastellaan sote-palveluiden nykytilaa, terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisestä ja terveydenhuollon tavoitteita ja toimenpiteitä.
 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä edellisen valtuustokauden terveydenhuollon järjestämissuunnitelma koostui sairaanhoitoaluekohtaisista liitteistä. Liitteitä on päivitetty uuden valtuustokauden suunnitelmaksi ja suunnitelma julkaistaan internetsivuilla, kun se on hyväksytty HUS:n valtuustossa 2018.
 
Lisätietoja: