Tavoitteena tupakoinnin lopettaminen


Tälle sivustolle on koottu helppoja testejä tupakkariippuvuuden ja lopettamishalukkuuden arvioimiseksi sekä tietoa, mistä saa asiantuntevaa apua ja vertaistukea tupakasta irtipääsemiseen.
 
Tupakoinnin lopettaminen on merkittävä teko, jonka voit tehdä oman terveytesi eteen.

Tupakoinnin lopettamisesta on paljon hyötyä ja osa hyödyistä näkyy melkeinpä välittömästi, sillä hiilimonoksidi on hävinnyt elimistöstä vuorokauden kuluttua ja nikotiini kahden vuorokauden kuluttua tupakoinnin lopettamisesta. Keuhkojen toiminta paranee merkittävästi 2–3 kuukauden kuluessa.

Tupakointi on vähentynyt, mutta tupakointi on edelleen yksittäisistä tekijöistä suurin syy hengityssairauksiin. Se aiheuttaa myös muita yleisiä kansantauteja, kuten sydän- ja verisuonitauteja.

Tupakoinnin lopettaminen ennen leikkausta kannattaa, koska runsas tupakointi lisää leikkauksen jälkeisiä hengitysongelmia ja heikentää haavan paranemista. Tupakoinnin lopettaminen viimeistään 3–6 viikkoa ennen leikkausta vähentää leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita.

Usein tupakoija tarvitsee tukea muutoksen tekemiseen. Hän voi tarvita terveydenhuollon ammattilaisen apua siihen, miten tupakointi käytännössä kannattaa lopettaa tai miten suunnitella korvaus- tai lääkehoitoa. Kokemuksen mukaan ammattilaisten antamalla tuella on myönteinen vaikutus lopettamispäätöksen tekemiseen ja lopettamisen onnistumiseen. Samassa tilanteessa olevan vertaistuki on myös suureksi avuksi.
 
HUS on liittynyt vuonna 2011 Suomen terveyttä edistävät sairaalat -yhdistykseen. Ohjeet savuttoman sairaalan toteuttamiseksi löytyvät Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry:n internet-sivuilta.

 

 

 Testaa tilanteesi

 
 

 

 


Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta?

Lopettajan opas (Terveys ry)

Miten vieroittua tupakasta?

Tupakoijasta tupakoimattomaksi, sauhuttelijasta savuttomaksi – otatko haasteen vastaan? (Terveyskirjasto)

Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus (Käypähoito -suositus)

28 päivää ilman 
(Savon Sydänpiiri ry)

Tupakoinnin lopettamishalukkuuden arviointi - Kuuden K:n malli
(Käypähoito -suositus)

Nikotiiniriippuvuuden arviointi - HSI
(Käypä hoito- suositus)

Nikotiiniriippuvuuden arviointi nuorilla - HONC
(Terveyskirjasto) 
 
Tupakoinnin lopettaminen ennen leikkausta

Tupakoinnin lopettaminen ennen leikkausta
(Porvoon sairaala) 
 
Muita linkkejä

Artikkeli- ja materiaalipankki tupakasta (Tupakkaverkko, linkki ei toistaiseksi toimi)

Hyvä hengitysterveys -opas (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Päihteet ja riippuvuudet - tupakka (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Tietoa tupakasta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Tupakkapolitiikka(Sosiaali- ja terveysministeriö)

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry (STESO ry)

Tupakoimattomuuden edistäminen (Terveyskirjasto)