Tapaturmat

Turvallisuuden tunne on yksi ihmisen perustarpeista, jonka tulee olla tyydyttynyt niin yksityis- kuin työelämässä, jotta saavutetaan kokonaisvaltainen hyvinvointi.Tässä osassa saat tietoa arjen turvallisuudesta ja siitä, miten jokainen voi osaltaan huolehtia turvallisuudesta ja miten ennaltaehkäistään kotitapaturmia ja muita onnettomuuksia.
 
On tärkeää, että meillä on ymmärrys sääntöjen ja asetusten merkityksistä, jotka turvaavat liikkumista ja elämäämme Suomessa. Kun ollaan liikkeellä on aina liikkeellä myös muita. Olet varmaan samaa mieltä, että autoilijat eivät ehdi väistää sellaista mitä eivät näe! Kun jalankulkija käyttää pimeällä heijastinta, hän toimii liikennesääntöjen mukaisesti ja minimoi riskejä. Tietoa siitä miten voi ennakoida ja välttää riskejä tarjoavat Suomessa monet tahot. Liikenneturvaturvan sivuilla löydät turvatietoa tyypillisistä onnettomuuksista, niiden riskitekijöistä ja määräyksistä.
 
Liikunta hoitaa terveyttä, mutta siinä on myös riskinsä. On tärkeää osata turvallisen liikunnan oleelliset asiat ja näillä keinoin ehkäiset liikuntavammoja. Tapaturmia voi siis välttää kun kartoittaa riskit ennakoivalla suunnittelulla. Riskit voidaan tunnistaa ja niiden tunnistamisen perusteella voidaan toimintatapoja muuttaa tapaturmia ehkäiseviksi. Uhkia voidaan siis torjua. Arjen sankari on sellainen ihminen, joka osaa ennakoida arkipäivän vaaratilanteita. Tapaturmien ehkäisytyö voidaan jakaa  aktiiviseen ja passiiviseen toimintatapaan.
 
Aktiivisella toimintatavalla tarkoitetaan toimia, joissa pyritään rohkaisemaan ja vahvistamaan ihmisten omaa toimintaa itsensä ja kanssaihmisten suojelemiseksi tapaturmilta. Esimerkiksi noudattamalla liikennesääntöjä ja käyttämällä heijastinta sekä pitämällä liukuesteitä toimit aktiivisesti tapaturmia ehkäisten. Olet juuri oikealla tiellä.

Passiivisella toimintatavalla tarkoitetaan väestöön yleisesti suuntautuvia toimia, joilla pyritään laajemmin luomaan turvallisuutta esimerkiksi erilaisin ympäristössä tehtävin muutoksin, kuten rakentamalla pyöräteitä tai lainsäädännöllisin keinoin, mm. turvavyön käyttöpakolla.