Päihteet

 
Alkoholi on päihde ja nautintoaine. Alkoholinkäyttö on terveellistä, jos päivittäiset määrät pysyvät pieninä. Terveellisyyteen vaikuttaa myös käyttötapa. Runsas alkoholinkäyttö puolestaan aiheuttaa sairauksia ja vammoja sekä lyhentää elinaikaa.
 
Alkoholinkäyttö on lisääntynyt Suomessa viimeisten vuosikymmenien aikana. Lisääntynyt alkoholinkulutus näkyy selvästi useiden äkillisten mutta myös pitkäaikaisten terveyshaittojen ja sairauksien esiintyvyydessä. Suomessa jopa puoli miljoonaa ihmistä käyttää alkoholia terveydelle haitallisesti.
 
Alkoholi vaikuttaa eri tavalla eri ihmisiin. Tämän vuoksi on hyvä aika ajoin arvioida omaa alkoholinkäyttöä ja -kulutusta sekä niistä aiheutuvia mahdollisia riskejä. Arviointi saattaa antaa mm. terveysriskien ja sairauksien kannalta aihetta pohtia myös mahdollisia muutoksia omiin alkoholinkulutustottumuksiin. Oman alkoholinkäytön ja -kulutuksen tiedostaminen ja arvioiminen on tärkeää, ettei alkoholinkäytöstä kehittyisi riski- tai haittakäyttöä eikä riippuvuusongelmaa.
 
Alkoholin riskikäyttäjä, haitallinen käyttäjä ja alkoholiriippuvainen henkilö tarvitsee tukea ja neuvontaa mahdollisesti päättämänsä elämäntapamuutoksen tekemiseen. Hän voi tarvita terveydenhuollon ammattilaisen apua siihen, miten alkoholinkäyttöä käytännössä kannattaa vähentää tai lopettaa tai miten suunnitella mahdollista korvaus- tai lääkehoitoa. Kokemuksen mukaan ammattilaisten antamalla tuella on myönteinen vaikutus alkoholinkäytön vähentämiseen ja lopettamisen onnistumiseen. Samassa tilanteessa olevan vertaistuki on myös suureksi avuksi.
 

Oletko menossa leikkaukseen - miten huomioit alkoholinkäytön?

 

Leikkauskelpoisuuteen ja mahdolliseen leikkausta edeltävän hoidon tarpeeseen vaikuttavat monet tekijät, myös alkoholinkäyttö. Alkoholin liikakäyttö lisää leikkaukseen liittyvien komplikaatioiden vaaraa. Useimmat alkoholinkäytön aiheuttamat muutokset korjaantuvat kokonaan tai osittain jo 1–2 kuukauden alkoholittoman jakson aikana. Siksi pidättäytymistä alkoholista suositellaan hyvissä ajoin ennen kiireetöntä leikkausta.

 

Testaa tilanteesi 

 

Tälle sivustolle on koottu helppoja testejä alkoholinkäytön ja sen aiheuttamien riskien, alkoholiriippuvuuden tason arvioimiseksi.​​​

 

 TESTEJÄ

 

Alkoholilaskuri
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Alkoholinkäytön riskit - AUDIT
(Päihdelinkki)

Alkoholiriippuvuus - SADD
(Päihdelinkki)

Juomatapatesti
(Päihdelinkki)

Nuorten päihdemittari - ADSUME
(Nuorten linkki)

 

 

 

 Linkkejä

 

 

Alkoholiohjelma
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
 


Päihdelinkki
(Päihdelinkki)


Tietoa päihteistä ja riippuvuuksista  
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Vertaistuki alkoholistien läheisille 
(Al-anon)

(Terveyskirjasto)
 

Miten arvioit alkoholinkäyttöäsi?

Alkoholinkäyttö (Terveyskirjasto)

  

Nuorten päihdemittari (ADSUME)

Oletko tulossa leikkaukseen - miten huomioit alkoholinkäytön?

Leikkaukseen valmistautuminen (Käypä hoito -suosituksen potilasversio)