Liikunta ja toimintakyky

Toimintakyky

 
Toimintakyky on ihmisen fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten ominaisuuksien suhde häneen kohdistuviin odotuksiin. Se voidaan määritellä myös kykynä tai mahdollisuutena selviytyä kulloisessakin elämänvaiheessa jokapäiväisen elämän tilanteista: itsestä huolehtimisesta, työstä, vapaa-ajasta ja harrastuksista. Toimintakykyyn vaikuttavat elimen, elinjärjestelmän ja koko yksilön sekä perinnölliset että elämän varrella ilmenneet tekijät kuten elintavat ja sairaudet.
 
Toimintakykyä tarkastellaan usein fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta. Fyysinen toimintakyky on yksi työkyvyn edellytyksistä ja sen merkitys korostuu fyysisesti kuormittavassa työssä. Yleensä toimintakykyyn kiinnittää itse  huomiota silloin, kun toimintakyky on alentunut esimerkiksi ikääntyessä tai vammautuessa. Terveellisillä elintapamuutoksilla voidaan vaikuttaa fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä kohentumiseen ja tätä kautta itsenäiseen selviytymiseen esimerkiksi ikääntyessä. Fyysinen aktiivisuus on tässä tärkeää.
 
Toimintakyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä merkittävää on omien kykyjen käyttö; toiminta edesauttaa toimintaa. Toimintakyky on suhteellinen ilmiö, joka vaihtelee eri olosuhteissa ja jonka heikkenemistä voidaan korjata ja korvata erilaisin keinoin. Toimintakykyyn voidaan vaikuttaa usein kuntoutuksen keinoin. Ihminen voi korvata toimintakyvyn osa-alueiden heikkenemistä myös tekemällä asioita toisella tavalla (kompensaatio). Toimintakykyä voidaan tarvittaessa kohentaa mm. työ, toiminta ja elinympäristöä muuttamalla sekä erilaisin apuvälinein.
 
Toimintakykyä voidaan arvioida vertaamalla yksilön mahdollisuuksia toimia määriteltyjä odotuksia vastaavasti. Toimintakykyä arvioitaessa on tärkeää määritellä se, mitä ominaisuuksia ja odotuksia vertaillaan. Mikäli koet työ- tai toimintakykysi heikentyneen ja koet tarvitsevasi ohjeita sen edistämiseksi, ota asia puheeksi asioidessasi terveyden- ja/tai sosiaalialan ammattihenkilön kanssa.
 
 

Liikunta

 
Liikunnan säännöllisyys on kaikkein tärkein ominaisuus haettaessa sitten pysyviä terveyttä edistäviä tai kuntoa kohottavia tekijöitä. Huolehtimalla itsestä riittävästi ja hyvin kerrot itsellesi ja toisille, että olen juuri niin arvokas kuin itse itsesi koet. Varsin huojentavaa on kuitenkin meille kaikille, että jokainen aamu voi olla  uuden elämän alku
 
Nykyään olemme istuvaa kansaa. Moni istuu työpaikalla tai opiskelijat koulussa. Paljon istumme  omassa autossa tai julkisessa liikennevälineessä. Lisäksi haluamme olla ajan hermolla ja jatkamme istumista sekä TV:n ääressä että tietokoneella useita tunteja päivässä.
 
Olisiko ajankohtaista meidän kaikkien ikäryhmien miettiä istumisen ja sitä kautta liikkumattomuuden vähentämiseen erilaisia mielekkäitä liikunnallisia keinoja? Istumisen vastapainoksi tarvitsemme kaikki lyhyitä liikkumistuokioita katkaisemaan pitkiä istumisen rupeamia. Tässä pienelläkin liikkeellä on hyödyllinen vaste eli pienet jaloittelutauot ja istumisen vaihtaminen vaikka seisten työskentelyyn ovat kannattavia.
 
 

Liikunta lääkettä reseptillä ja ilman

 
Moni meistä voi kiittää lääketiedettä siitä, että kehoa vaivaavien häiriöiden syyt on selvitetty ja niihin on löydetty toimiva hoito. Lääketieteen rinnalle tarvitaan aina myös yksilön oma panos, jotta saavutetaan paras hoitotulos! Apua ja kannustusta voi pyytää läheisiltä henkilöiltä ja terveydenhuollon vastaanottokäynneillä ammattihenkilökunnalta. Liikkumisresepti on lääkärin antama resepti liikkumiseen. Seuraavaksi kun olet lääkärisi vastaanotolla ota puheeksi liikuntaresepti ja kysy millä tavalla sinun olisi omatoimisesti mahdollisuus hoitaa itseä.
 
 

Motivaatio antaa siivet

 
Jos liikunta ei houkuttele luonnostaan, motivaatiota on hyvä etsiä tavoitteista. Mitkä asiat juuri sinua kiinnostavat ja huolestuttavat tällä hetkellä? Elämäntapamuutoksen syyt voivat olla terveydellisiä tai toimintakykyä kohottavia! Ota visio omasta itsestä tästä hetkestä eteenpäin noin 10 vuoden päähän – mihin tällä menolla saavut ja missä kunnossa tällä menolla olet tulevaisuudessa? Haluaisitko kokeilla joitain uutta?
 
Liikuntalajeja A:sta Ö:n löydät Valon sivustolta. Haluatko pohtia motivaatiota tarkemmin? Motivaation moninaisuudesta lisää Terveyskirjastosta.
 
Tärkeää on myös saada palautetta onnistumisesta. Palaute itselle voi tulla paremman mielialan tai kunnon kehittymisen kautta. Huomaat, että portaiden nousu sujuu entistä helpommin tai aikaisempaa enemmän odotat lenkille lähtöä! Liikkuessa saat ajan tasalla olevaa tietoa omasta kehosta ja sen toimivuudesta. Tärkeää on olla läsnä nykyhetkessä ja huomata kehittyminen, mutta yhtä tärkeää on saada palautetta kehittymisestä myös muilta. Hyvä tukihenkilö voi olla läheinen ystävä, naapuri tai terveydenhuollon asiantuntija.