Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Terveys ja hyvinvointi ovat monitahoisia ilmiöitä ja niiden edistäminen koostuu monesta muustakin tekijästä kuin elintavoista ja toteuttamisessa tarvitaan muitakin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon osaajia. Tulevaisuudessa sote-uudistuksen toteutuessa odotetaan myös uusien toimintatapojen kehittymistä ja vaikuttavuuden lisääntymistä ennaltaehkäisevässä työssä.

Tälle sivulle on koottu perustietoa työkaluista, joilla elintapoihinsa voi vaikuttaa. Mukana on linkkejä sivustoihin, joista voi perehtyä syvemmin aiheisiin sekä testeihin, joilla voi arvioida omaa hyvinvointiaan.

Lisätietoa ja -palveluja löytyy myös Terveyskylästä.