HUS Perusterveydenhuollon yksikkö

Yksikkö edustaa perusterveydenhuollon näkökulmaa erikoissairaanhoidossa. Sen keskeisin tehtävä on perusterveydenhuollon vahvistaminen. Lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja toimintatapana työskentely moniammatillisissa asiantuntijaverkostoissa. Yksikkö pyrkii osaltaan edistämään perusterveydenhuollon asiantuntijaverkostojen syntymistä, yhteistyötä ja kehittämistä. Entistä toimivamman ja asiakaslähtöisemmän palvelujärjestelmän toteuttamiseksi yksikkö edistää terveydenhuollon integraatiokehitystä.
​​​​​​​

Vasen
Oikea