Infektioidentorjuntaohjeet

 

1. VAROTOIMI- JA ERISTYSSUOSITUKSET INFEKTIOSAIRAUKSISSA 

  1.1 Aakkosellinen luettelo infektiosairauksista 

  1.2 Tavanomaiset varotoimet 

  1.3 Varotoimiluokat    

     1.3.1 Kosketusvarotoimet

     1.3.2 Kohortointi ja tilaeristys 

     1.3.3 Ilmavarotoimet 

     1.3.4 Pisaravarotoimet 

  1.4 Mikrobikohtaiset varotoimisuositukset   

     1.4.1 Acin MDR (moniresistentti Acinetobacter baumannii)

     1.4.2 CPE (karbapenemaasia tuottava enterobakteeri)

     1.4.3 ESBL E.coli -kanta      

       1.4.3.1 ESBL Klebsiella pneumoniae -kanta

     1.4.4 MRSA (metisilliinille resistentti Staphylococcus aureus)

     1.4.5 Pseu MDR (moniresistentti Pseudomonas aeruginosa

     1.4.6 VRE (vankomysiinille resistentti enterokokki)  

     1.4.7 Virusgastroenteriitit

     1.4.8 Clostridium difficile      

     1.4.9 Syyhy   

     1.4.10 Täit

     1.4.11 Lude     

     1.5.1 Potilaan kuljetus ja hoito toimenpideyksikössä  

     1.5.2 Ulkomaat   

 

2. HENKILÖHYGIENIA, TYÖ- JA SUOJAVAATETUS  

  2.1 Käsihygienia

     2.1.1 Kynsien siisteys, käsikorujen käytön välttäminen

     2.1.2 Desinfektiotekniikka

  2.2 Kirurginen käsienpesu ja desinfektio

  2.3 Suojaimet

  2.4 Työvaatetus

 

3. PUHDISTUS JA DESINFEKTIO

  3.1 Siivous

  3.2 Eristyssiivous 

  3.3 Eritetahradesinfektio 

  3.4 Suihkupäiden puhdistus 

  3.5 Hoito- ja tutkimusvälineiden pesu ja desinfektio 

  3.6 Pintadesinfektioaineet

 

4. HOITOON LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SEURANTA 

  4.1 Sairaalainfektioluokat             

     4.1.1 Leikkausalueen infektioiden määritelmä  

  4.2 Leikkausten puhtausluokitus    

  4.3 Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta        

 

5. HOITOON LIITTYVÄ INFEKTIOIDEN TORJUNTA  

  5.1 Keskuslaskimo- ja valtimokatetrin hoito-ohje    

     5.1.1 Katetrin laitto, vaihto ja poisto     

  5.2 Hemodialyysiveritien hoito-ohje      

  5.3 Perifeerinen verisuonikanyyli     

     5.3.1 Verisuonikanyylin venttiilitulpat ja venttiilitulpan puhdistus       

  5.4 PICC-laskimokatetrin hoito-ohje    

  5.5 Potilaan valmistelu leikkaukseen    

  5.6 Leikkaushaavan hoito   

  5.7 Virtsarakon katetrointiohje   

  5.8 Ihon desinfektioaineet   

  5.9 Hoitoon litttyvien infektioiden ehkäiseminen toimenpiteissä leikkaussalin ulkopuolella      

 

Kysymyksia ja vastauksia potilaille  

 

Suomeksi

 

8.1.1 Ohje potilaalle, joka on hepatiitti B-viruksen kantaja 

8.1.2 Ohje potilaalle, joka on hepatiitti C-viruksen kantaja 

8.1.3 Ohjeita HIV-positiiviselle potilaalle 

8.1.4 Tiedote altistumisesta MRSA-bakteerille 

8.1.5 Kysymyksiä ja vastauksia MRSA:sta 

8.1.6 Tiedote altistumisesta VRE-bakteerille 

8.1.7 Kysymyksiä ja vastauksia VRE:sta 

8.1.8 Kysymyksiä ja vastauksia ESBL:sta 

8.1.9 Kysymyksiä ja vastauksia CPE:sta

8.1.10 Haavan kotihoito-ohje 

 

Ruotsiksi

 

8.2.1 Föreskrift for patient, som är bärare av hepatit B-virus 

8.2.2 Föreskrift for patient, som är bärare av hepatit C-virus 

8.2.3 Föreskrift for HIV- positiv patient 

8.2.4 Information till personer som eventuellt utsatts for en MRSA-bakterie 

8.2.5 Fågor och svar betträffande MRSA 

8.2.6 Infromation om eventuell kontakt med en VRE-bakterie 

8.2.7 Frågor och svar beträffande VRE 

8.2.8 Sårets hemvård 

 

Englanniksi

 

8.3.1 Instructions for persons who are carriers of hepatitis B-virus 

8.3.2 Instructions for persons who are carriers of hepatitis C-virus 

8.3.3 Instructions for HIV-postive patients 

8.3.4 Questions and answers on MRSA 

 

 Raskaana olevien turvapaikanhakijoiden mikrobinäytteet