Akateeminen Simulaatiokeskus

Akatee​​minen Simulaatiokeskus koordinoi Hyksin simulaatiokoulutuksia ja -resursseja sekä simulaatioasiantuntijoiden yhteistyötä. Kouluttajat ovat kliiniseen ja simulaatiokoulutukseen perehtyneitä asiantuntijoita Hyksin kliinisistä yksiköistä, ja heillä on kaikilla simulaatiokouluttajan pätevyys.

Simulaatiokeskuksen tiloja ja laitteita hallinnoidaan HYKS ATeK:n Tutkimus-, koulutus- ja asiantuntijapalvelut -linjasta (TutKA) käsin.

 

Yhteistyötä yliopiston ja sairaalan välillä


Akateemisessa Simulaatiokeskuksessa Hyksin ja HY:n voimavarat yhdistyvät, korkeatasoinen kliininen osaaminen perustuu tutkimukseen ja opetukseen. Monet kouluttajistamme ovat myös HY:n kliinisia opettajia, jotka käyttävät simulaatiokoulutusta opiskelijoiden opetuksessa. 

 

Mitä tarjoamme? 


Simulaatiokeskuksen toiminnan kulmakivenä on tarjota omalle henkilökunnalle laadukasta ja jatkuvaa toimipaikkakoulutusta erilaisiin hätätilanteisiin. Näitä ovat mm. traumasimulaatiot, obstetris-neonatologinen simulaatiokoulutus ja elvytyskoulutus. 
 
Tavoitteena on lisätä simulaatiokoulutuksen osuutta kaikessa sairaalassa tapahtuvassa oppimisessa, sillä sen on todettu lisäävän potilasturvallisuutta. 
Tarjoamme räätälöityjä koulutuspaketteja myös Hyksin ja HUS:n ulkopuolisille terveydenhuollon ammattilaisille. Koulutusten sisältö suunnitellaan kullekin koulutettavalle ryhmälle erikseen tarpeen ja toiveiden mukaan.

 

T​ilat

Akateemisella Simulaatiokeskuksella on tällä hetkellä simulaatiotiloja viidessä eri sairaalassa noin 380 m2 ja 50 simulaatiolaitteistoa. Vuoteen 2020 mennessä simulaatiotiloja tulee olemaan yhdeksässä eri sairaalassa. ​​​​​​​​​​